Đại hội chi bộ cơ bản 3 nhiệm kì 2020-2022

08/01/2020

9h sáng ngày 08/01/2020, tại văn phòng Bộ môn Toán, chi bộ cơ bản 3 đã tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kì 2020-2022.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, chi bộ đã bầu ra ban chấp hành gồm các đồng chí sau:

1. Nguyễn Trường Thanh - Bí thư

2. Thái Việt Hưng -   Phó bí thư

3. Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên

ĐTN KHOA KHCB