Khoa KHCB và Bộ môn Cơ lý thuyết tổ chức chia tay GVC. TS Trần Đình Sơn nghỉ hưu theo chế độ

18/12/2020

    Ngày 16 - 12 - 2020 Khoa Khoa học Cơ bản và Bộ môn Cơ lý thuyết đã tổ chức tiệc liên hoan chia tay GVC. TS Trần Đình Sơn về nghỉ hưu theo chế độ tại Tầng 2 Nhà ăn Trường ĐH Mỏ - Địa chất.

Sau đây là một vài hình ảnh của tiệc liên hoan chia tay:

 

 

 

 

 

 

ĐTN Khoa KHCB