Lịch trình thí nghiệm các môn Hóa học. HK II.2020-2021

05/01/2021

Lịch trình thí nghiệm các môn Hóa học HK II, năm 2020-2021 cho biết thời gian đăng kí thí nghiệm, thời gian thí nghiệm cụ thể của các môn học: Hóa Đại cương 1; Cân bằng pha – Hóa keo; Hóa Vô cơ 1 và Hóa Phân tích 1

Danh sách phân tổ thí nghiệm BÙ môn Hóa Đại cương 1. HK I. 2020-2021

07/12/2020

DANH SÁCH PHÂN BÀI THÍ NGHIỆM BÙ MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG - HKI (2020 - 2021) cho sinh viên thông tin về thứ tự, thời gian các bài TN phải làm. Sinh viên phải nắm vững nội quy và chuẩn bị bài trước khi đến làm TN để đảm bảo thành công của thí nghiệm cũng như các an toàn khi thực hiện các thí nghiệm về Hóa học.

Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1 ĐỢT 1 VÀ ĐỢT 2. HK I. 2020-2021

28/11/2020

Danh sách này cho biết các sinh viên KHÔNG ĐẠT bài thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1 ĐỢT 1 VÀ ĐỢT 2. Học kì I năm học 2020-2021

DS SV CHƯA ĐĂNG KÍ làm thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1. HK I. 2020-2021

27/11/2020

Đây là danh sách các sinh viên CHƯA ĐĂNG KÍ làm thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1 học kì 1 năm học 2019-2020

Danh sách phân tổ thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1. HK I. 2020-2021

04/11/2020

Danh sách phân bài, phân nhóm TN cho sinh viên thông tin về thứ tự, thời gian các bài TN phải làm. Sinh viên phải chuẩn bị bài, nắm vững nội quy trước khi đến làm TN để đảm bảo các an toàn khi thực hiện các thí nghiệm về Hóa học.

DS sv người nước ngoài CHƯA thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020

23/06/2020

Những sinh viên có tên trong danh sách này là các sinh viên người nước ngoài CHƯA LÀM bài thí nghiệm HÓA Đại cương 1. HK II. 2019-2020.

Danh sách CẤM THI môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020 do không hoàn thành Thí nghiệm

23/06/2020

Danh sách CẤM THI môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020 cho sinh viên thông tin về các sinh viên bị CẤM THI do không hoàn thành THÍ NGHIỆM

Danh sách phân tổ TN BÙ môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020

08/06/2020

Danh sách phân tổ TN BÙ môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020 cho sinh viên thông tin về thứ tự, thời gian các bài TN phải làm.

DS sv CHƯA ĐĂNG KÍ thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020

01/06/2020

Những sinh viên có tên trong danh sách này là các sinh viên CHƯA LÀM BẤT CỨ bài thí nghiệm HÓA Đại cương 1. HK II. 2019-2020

KẾT QUẢ thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020

01/06/2020

Những sinh viên có tên trong danh sách này là các sinh viên không đạt các bài thí nghiệm Đại cương đợt TN từ 11/05/2020 đến ngày 27/05/2020 ( Bài TN không đạt tương ứng ở cột cuối) .