DS sv người nước ngoài CHƯA thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020

23/06/2020

Những sinh viên có tên trong danh sách này là các sinh viên người nước ngoài CHƯA LÀM bài thí nghiệm HÓA Đại cương 1. HK II. 2019-2020.

Danh sách CẤM THI môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020 do không hoàn thành Thí nghiệm

23/06/2020

Danh sách CẤM THI môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020 cho sinh viên thông tin về các sinh viên bị CẤM THI do không hoàn thành THÍ NGHIỆM

Danh sách phân tổ TN BÙ môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020

08/06/2020

Danh sách phân tổ TN BÙ môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020 cho sinh viên thông tin về thứ tự, thời gian các bài TN phải làm.

DS sv CHƯA ĐĂNG KÍ thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020

01/06/2020

Những sinh viên có tên trong danh sách này là các sinh viên CHƯA LÀM BẤT CỨ bài thí nghiệm HÓA Đại cương 1. HK II. 2019-2020

KẾT QUẢ thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020

01/06/2020

Những sinh viên có tên trong danh sách này là các sinh viên không đạt các bài thí nghiệm Đại cương đợt TN từ 11/05/2020 đến ngày 27/05/2020 ( Bài TN không đạt tương ứng ở cột cuối) .

Lịch đăng kí thí nghiệm BÙ môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020

01/06/2020

Lịch thông báo về thời gian, địa điểm đăng kí TN bù môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020

Danh sách phân tổ thí nghiệm SỐ 19 môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020

21/05/2020

Danh sách phân bài và phân nhóm TN của sinh viên thuộc tổ thí nghiệm SỐ 19 môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020

Lịch thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020

06/05/2020

Lịch TN cho sinh viên thông tin về thứ tự, thời gian làm thí nghiệm. Thời gian trả kết quả và lịch liên quan tới TN.

Danh sách phân bài, phân tổ thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020

06/05/2020

Danh sách phân bài, phân nhóm TN cho sinh viên thông tin về thứ tự, thời gian các bài TN phải làm. Sinh viên phải chuẩn bị bài, nắm vững nội quy trước khi đến làm TN để đảm bảo các an toàn khi thực hiện các thí nghiệm về Hóa học.