Danh sách phân tổ thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1. HK I. 2020-2021

04/11/2020

Danh sách phân bài, phân nhóm TN cho sinh viên thông tin về thứ tự, thời gian các bài TN phải làm. Sinh viên phải chuẩn bị bài, nắm vững nội quy trước khi đến làm TN để đảm bảo các an toàn khi thực hiện các thí nghiệm về Hóa học.

Một số lưu ý khi làm thí nghiệm:
1. SV xem lại danh sách phân bài, phân nhóm TN để biết thứ tự các bài TN phải làm. Sinh viên phải chuẩn bị bài trước khi tới làm TN, Nếu không chuẩn bị bài sẽ không được làm TN.

2. Khi đi TN Sinh viên phải mang thẻ Sv, SV phải đi đúng buổi, đúng thời gian (không được tới muộn) để nghe GV hướng dẫn TN trước khi trực tiếp làm TN. 

3. Sau đợt TN, PTN sẽ thông báo danh sách những SV không đạt TN trên website hoặc trên bảng tin tầng 5 nhà A. SV cần xem Kết quả TN sau khi làm xong thí nghiệm 1 tuần để kịp đăng kí làm bù thí nghiệm.

4. Nếu không đạt TN hay có bất cứ thắc mắc về kết quả sinh viên sẽ liên hệ trực tiếp với PTN theo lịch thắc mắc và đk làm bù đã TB.

5. PTN sẽ thông báo danh sách những SV bị cấm thi TN sau khi đợt làm bù kết thúc (khoảng 3-5 ngày). Sau khi kết thúc phần TN của mình (kể cả TN bù), nếu SV ở các trường hợp sau: còn báo cáo TN chưa đạt; thiếu báo cáo thí nghiệm; còn bài TN chưa làm sẽ bị cấm thi môn học đó.

Mọi thắc mắc gửi mail về Phòng Thí nghiệm Hóa học:  ptnhoahumg@gmail.com.

Hoặc lên trực tiếp bộ môn Hóa học: Tầng 11 nhà 12 tầng từ 9h đến 11h các sáng thứ 2, 4, 6 trong tuần.

Vũ Thị Minh Hồng

File đính kèm