DS SV CHƯA ĐĂNG KÍ làm thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1. HK I. 2020-2021

27/11/2020

Đây là danh sách các sinh viên CHƯA ĐĂNG KÍ làm thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1 học kì 1 năm học 2019-2020

PTN sẽ giải đáp thắc mắc về thí nghiệm cho SV và cho đăng kí làm bù vào buổi sáng thứ 2 từ ngày 07/12/ 2020 trực tiếp tại phòng TN Bộ môn Hóa học tầng 5, nhà A từ 9h -11h30Sau thời gian này các kết quả sẽ được nộp cho phòng đào tạo và bm Hóa sẽ không chịu trách nhiệm sửa chữa cho bất cứ trường hợp nào.
  • Hoặc gửi mail về địa chỉ ptnhoahumg@gmail.com trước ngày 07/12/2020
Thí nghiệm Hóa học Phòng <ptnhoahumg@gmail.com>

Vũ Thị Minh Hồng

File đính kèm