Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1_ ĐỢT 2_ HK II_ 2020-2021

18/04/2021

Đây là Kết quả thí nghiệm Đợt 2 môn Hóa Đại cương 1 diễn ra từ ngày 29/03/2021 đến ngày 10/04/2021 của các tổ thí nghiệm từ số 13 đến số 24 (trừ tổ 21 chưa TN) HKII (2020 - 2021)

Lưu ý:

SV ở các trường hợp sau: còn báo cáo TN chưa đạt; còn báo cáo thí nghiệm chưa nộp; còn bài TN chưa làm sẽ không đạt TN (file đính kèm).

Sinh viên không đạt TN có thể lên thắc mắc lí do không đạt và đăng kí làm bù theo lịch như sau: 9h-11h30 Thứ 2 ngày 19/4/2021 trực tiếp tại PTN số 03 tầng 5 (503) – Nhà A.

 

Vũ Thị Minh Hồng

File đính kèm