Lịch trình thí nghiệm các môn Hóa học. HK II.2020-2021

05/01/2021

Lịch trình thí nghiệm các môn Hóa học HK II, năm 2020-2021 cho biết thời gian đăng kí thí nghiệm, thời gian thí nghiệm cụ thể của các môn học: Hóa Đại cương 1; Cân bằng pha – Hóa keo; Hóa Vô cơ 1 và Hóa Phân tích 1

Hình thức đăng kí thí nghiệm:

- Môn học đk với GVHD: GV dạy lý thuyết chia tổ và chọn buổi theo thời gian TN ở bảng trên.

- Môn học đk online: Đăng kí online tại Website: http://chemislab.humg.edu.vn/

Thứ tự, thời gian các tổ TN xem danh sách lịch TN tại Website: http://khcb.humg.edu.vn/

 

SV có bất cứ vấn đề gì về TN có thể lên trục tiếp bộ môn Hóa tầng 11 nhà 12 tầng vào các sáng thứ 2 hàng tuần từ 9h đến 11h.

SV liên lạc trực tiếp với PTN theo địa chỉ:Email: ptnhoahumg@gmail.com

Vũ Thị Minh Hồng

File đính kèm