Địa chỉ: Phòng 11.08 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Điện thoại: 024.38384974

Email: giaoducthechat@humg.edu.vn

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập vào tháng 8 năm 1966, trên cơ sở Khoa Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cùng với sự ra đời của Trường, bộ môn Giáo dục Thể chất được thành lập, tổ trưởng Bộ môn do thầy Vũ Đức Thu đảm nhiệm.

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong đơn vị

Trong 50 năm qua, số lượng cán bộ giảng dạy của bộ môn thường dao động trong khoảng từ đến 20 cán bộ.Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Bộ môn gồm các thầy cô có trình độ chuyên môn có kinh nghiệm và có uy tín.Hiện nay, bộ môn Giáo dục thể chất có 11 cán bộ, viên chức. Trong đó có 01 NCS, 10 thạc sĩ.

3. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

Bộ môn Giáo dục thể chất đảm nhiệm giảng dạy các môn Giáo dục thể chất cho sinh viên chính quy trong trường. Mặc dù số lượng cán bộ còn khiêm tốn nhưng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức trong bộ môn, bộ môn luôn hoàn thành tốt mọi công việc do Nhà trường giao cho. Ngoài công tác giảng dạy cho sinh viên, Bộ môn còn phụ trách các hoạt động phong trào Thể dục thể thao trong và ngoài trường, một số cán bộ trong bộ môn còn tham gia làm trọng tài cấp Quốc gia các giải thể thao trong nước. Cán bộ trong bộ môn đã huấn luyện nhiều đội tuyển tham gia các giải thể thao do Quận, Thành phố tổ chứcđạt được nhiều huy chương. Trong lĩnh vực hoạt động nghiên cứu khoa học, các cán bộ trong bộ môn đã thực hiện nhiều đề tài khoa học vớiphương pháp giảng dạy môn học GDTC và nhiều bài báo đăng trong các tạp chí khoa học chuyên ngành ở trong nước. Cán bộ, viên chức bộ môn đã biên soạn Giáo trình các môn học GDTC in tại trường năm 2003.

4. Mục tiêu và định hướng phát triển

  • Giảng dạy môn GDTC cho sinh viên chính quy.
  • Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy môn học GDTC.
  • Xây dựng, huấn luyện đội tuyển TDTT của Nhà trường tham gia thi đấu các giải thể thao ngoài trường.
  • Tham gia tổ chức, hướng dẫn, trọng tài các hoạt động TDTT của Nhà trường.

5. Khen thưởng

Bộ môn Giáo dục thể chất là một trong những tập thể vững mạnh, đi đầu trong phong trào TDTT không chỉ của Nhà trường mà của quận BắcTừ Liêm. Nhiều cán bộ được tặng Bằng khen, Giấy khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Hội Thể thao Việt Nam, thành phố Hà Nội, quận BắcTừ Liêm… Trực tiếp góp phần nâng cao thành tích của Nhà trường, nhiều năm là đơn vị tiên tiến xuất sắc TDTT, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì phong trào TDTT xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  • 06 Cán bộ được tặng Huy chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn.
  • 08 Cán bộ được tặng Huy chương vì sự nghiệp TDTT.
  • 08 Cán bộ được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.