Điện thoại: 024.38387564

Email: khoakhoahoccoban@humg.edu.vn

 

Đảng bộ bộ phận Khoa Khoa học cơ bản gồm 3 Chi bộ: Cơ bản 1, Cơ bản 2, Cơ bản 3 với tổng số 55 đảng viên.

Chi bộ Cơ bản 1:

Chi bộ Cơ bản 2:

Chi bộ Cơ bản 3: