Lịch công tác tuần từ ngày 21/6/2021 đến hết ngày 27/6/2021

27/06/2021

 

  LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỜNG ĐẠI  HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TUẦN TỪ 21/06/2021 ĐẾN 27/06/2021

Thứ, Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2,
 21/06

08:00 - 09:00 Giao ban BGH

 Hiệu trưởng

 BGH, Trưởng phòng HCTH     

P.Thuận Thành                         

14:00 - 17:00 Phổ biến quy chế và tập huấn công tác kiểm tra coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

PHT.Triệu Hùng Trường

Lãnh đạo phòng ĐTĐH, TCCB và thành phần theo công văn số 295/MĐC-TCCB ngày 15/6/2021   

Họp online

Thứ 3,
 22/06

08:00 - 09:00 Họp Tổ chuyên gia Thẩm định sản phẩm đề tài KHCN mã số KC05.04/16-20 do TS.Nguyễn Thạc Khánh chủ nhiệm

 Tổ trưởng Tổ chuyên gia

 Thành viên Tổ chuyên gia theo Quyết định của Hiệu trưởng     

P.Thuận Thành                         

09:00 - 11:30 Họp Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài KHCN mã số KC05.24/16-20 do TS.Nguyễn Thạc Khánh chủ nhiệm

Chủ tịch HĐ

Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng và giấy mời   

P.Thuận Thành

09:00 - 10:30 Họp Tổ chuyên gia Thẩm định sản phẩm đề tài KHCN mã số KC09.30/16-20 do GS.TSKH Đặng Văn Bát chủ nhiệm

Tổ trưởng Tổ chuyên gia

Thành viên Tổ chuyên gia theo Quyết định của Bộ KH&CN   

P.Phổ Yên

 Thứ 4,

 23/06

 14:00 - 17:00 Họp về kế hoạch tài chính năm 2021

Bí thư Đảng ủy 

Tập thể lãnh đạo Trường, lãnh đạo phòng KHTC        

P.Phổ Yên

Thứ 5,
 24/06

08:30 - 11:30 Họp Hội đồng Tư vấn Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở đột xuất, tiềm năng năm 2021

 Chủ tịch HĐ

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng     

P.Thuận Thành                         

10:00 - 12:45 Họp về xây dựng chuẩn chương trình đào tạo khối ngành Kỹ thuật

Bộ GD&ĐT

Trưởng phòng ĐTĐH   

Họp online

 Thứ 6,

 25/06

 09:00 - 11:00 Kiểm tra tiến độ về việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo năm 2021

PHT.Bùi Xuân Nam 

Lãnh đạo các đơn vị: ĐTĐH, TCCB, KHTC, ĐBCL; Lãnh đạo các Khoa và các Bộ môn có mở ngành: Cơ - Điện, Dầu khí, KHCB, KH&KT Địa chất, KT&QTKD, Mỏ        

Họp online

 Thứ 7,
 26/06

 

 

       

 

 Chủ nhật,
 27/06

 

 

       

 

Các bài viết khác