Thông báo tạm dừng thí nghiệm và dừng lịch thắc mắc và đăng kí làm bù môn Hóa học Đại cương 1_kì II_ năm học 2020_2021

02/05/2021

Căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; Căn cứ vào thông báo của Trường ĐH Mỏ - Địa chất về việc chuyển hình thức học từ offline sang online, Phòng thí nghiệm Hóa học thông báo tới các giáo viên hướng dẫn và các em sinh viên như sau:

Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1_ĐỢT 3_ HK II_ 2020-2021

29/04/2021

Đây là Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1 từ tổ 25 đến tổ 28 và từ tổ 31 đến tổ 36 của ĐỢT 3. HK II. 2020-2021 (từ ngày 12/4/2021 đến 24/4/2021)

Danh sách phân tổ thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020: Tổ Thí nghiệm 21 và các tổ TN từ 33 đến 39

20/04/2021

Đây là Danh sách phân bài, phân tổ môn Hóa Đại cương 1 của tổ thí nghiệm số 21 và các tổ từ 33 đến tổ số 39 HKII (2020 - 2021)

Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1_ ĐỢT 2_ HK II_ 2020-2021

18/04/2021

Đây là Kết quả thí nghiệm Đợt 2 môn Hóa Đại cương 1 diễn ra từ ngày 29/03/2021 đến ngày 10/04/2021 của các tổ thí nghiệm từ số 13 đến số 24 (trừ tổ 21 chưa TN) HKII (2020 - 2021)

Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1 ĐỢT 1_ HK II_ 2020-2021

06/04/2021

Đây là Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1 diễn ra từ ngày 15/03/2021 đến ngày 28/03/2021 của tổ thí nghiệm số 1 đến tổ số 12 Đợt 1 HKII (2020 - 2021)

DS sv CHƯA ĐĂNG KÍ thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1_ HK II. 2020-2021

02/04/2021

Những sinh viên chưa đăng kí thí nghiệm online (vào các đợt thí nghiệm 1 đợt 2 và đợt 3) của môn Hóa học Đại cương có tên trong danh sách này.

Danh sách phân bài, phân tổ thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1_ Đợt 2 và Đợt 3 - HK II năm học 2020 - 2021

22/03/2021

Danh sách phân bài, phân nhóm thí nghiệm (TN) cho sinh viên thông tin về thứ tự, thời gian các bài TN phải làm. Sinh viên phải nắm vững nội quy và chuẩn bị bài trước khi làm TN để đảm bảo an toàn và thành công của thí nghiệm.

Lịch thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1_ HK II_ 2020-2021

13/03/2021

Thí nghiệm môn Hóa học Đại cương 1 sẽ tiến hành tại tầng 5 nhà A. phòng 501. Sáng bắt đầu từ 8h, chiều bắt đầu từ 13h.