PGS. TS Lê Đắc Tuyên bảo vệ cấp cơ sở đề tài KH&CN Cấp Bộ mã số B2020-MDA-10

30/12/2021

Vào lúc 09h00' ngày 28/12/2021, tại Phòng họp Phổ Yên, PGS. TS Lê Đắc Tuyên đã bảo vệ cấp cơ sở đề tài KH&CN Cấp Bộ thành công với tên đề tài: "Nghiên cứu và chế tạo vật liệu vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ dựa trên cấu trúc plasmonic kim loại".

Sau đây là một vài hình ảnh buổi bảo vệ:

ĐTN Khoa KHCB