DS PHÂN TỔ PHÂN BÀI TN HÓA ĐC P1_CỦA ĐỢT TN BÙ 02 (đăng ký ngày 01/12/2023)

01/12/2023

Đây là DS sinh viên của đợt Thí nghiệm BÙ bổ sung đăng ký ngày 01/12/2023, ds sẽ cho biết thông tin về thứ tự, thời gian các bài TN phải làm. Sinh viên lưu ý tìm tên mình theo ngày đã đăng kí.

KÊT QUẢ TN ĐỢT ĐK 02_01 MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG - HKI_ NĂM HỌC_2023 - 2024

29/11/2023

Đây là kết quả thí nghiệm môn Hóa đại cương 1 diễn ra từ ngày 06/12/2023 đến ngày 19/12/2023 (của tổ thí nghiệm số 47 đến tổ số 66) và danh sách sinh viên chưa đăng kí TN Hóa đại cương của K68_ năm học_2023 - 2024 (File đính kèm).

KÊT QUẢ TN ĐỢT ĐK 01_01 VÀ DS CHƯA ĐK MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG - HKI_ NĂM HỌC_2023 - 2024

05/11/2023

Đây là kết quả thí nghiệm môn Hóa đại cương 1 diễn ra từ ngày 25/09/2023 đến ngày 05/11/2023 (của tổ thí nghiệm số 01 đến tổ số 46) và danh sách sinh viên chưa đăng kí TN Hóa đại cương của K68 và K67 trở về trước _ năm học_2023 - 2024 (File đính kèm).

Danh sách phân tổ, phân bài thí nghiệm môn Hóa đại cương phần 1_Dành cho K68

25/10/2023

Danh sách phân bài, phân nhóm thí nghiệm cho sinh viên thông tin về thứ tự, thời gian các bài TN phải làm (bắt đầu từ ngày 06/11/2023). Sinh viên phải nắm vững nội quy và chuẩn bị bài trước khi làm TN để đảm bảo an toàn và thành công của thí nghiệm.

DSSV CHƯA ĐĂNG KÝ TN MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG - HKI_ NĂM HỌC_2023 – 2024 CỦA K67 TRỞ VỀ TRƯỚC

07/10/2023

Đây là danh sách sinh viên chưa đăng kí thí nghiệm môn Hóa Đại cương p1 _HKI_ năm học_2023 – 2024 của K67 trở về trước.

Thông báo về lịch trình thí nghiệm Hóa học Đại cương Phần I (Dành cho K68)

28/09/2023

Bộ môn Hóa học thông báo về lịch trình thí nghiệm (TN) Hóa học đại cương phần I _ học kì I năm học 2023 – 2024 như sau:

Danh sách phân tổ, phân bài thí nghiệm môn Hóa đại cương phần 1_Đợt đăng kí số 01_HKI_Năm học 2023_2024

17/09/2023

Danh sách phân bài, phân nhóm thí nghiệm cho sinh viên thông tin về thứ tự, thời gian các bài TN phải làm (bắt đầu từ ngày 25/09/2023). Sinh viên phải nắm vững nội quy và chuẩn bị bài trước khi làm TN để đảm bảo an toàn và thành công của thí nghiệm.

Thông báo về lịch trình thí nghiệm Hóa học _Học Kì I năm học 2023 – 2024

04/09/2023

Bộ môn Hóa học thông báo về lịch trình thí nghiệm (TN) các môn học Hóa _ học kì I năm học 2023 – 2024 như sau:

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẤM THI DO KHÔNG ĐẠT THÍ NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG 1 (HKII NĂM HỌC 2022-2023) UPDATE LẦN 1

22/05/2023

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẤM THI DO KHÔNG ĐẠT THÍ NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG 1 (HKII NĂM HỌC 2022-2023) UPDATE LẦN 1

DANH SÁCH PHÂN TỔ PHÂN BÀI TN CỦA ĐỢT TN BÙ VÀ DS CHƯA ĐẠT TN

08/05/2023

Đây là DS sinh viên của đợt Thí nghiệm BÙ lần 1 và danh sách các sinh viên chưa hoàn thành Thí nghiệm các đợt.