DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẤM THI DO KHÔNG ĐẠT THÍ NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG 1 (HKII NĂM HỌC 2022-2023) UPDATE LẦN 1

22/05/2023

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẤM THI DO KHÔNG ĐẠT THÍ NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG 1 (HKII NĂM HỌC 2022-2023) UPDATE LẦN 1

DANH SÁCH PHÂN TỔ PHÂN BÀI TN CỦA ĐỢT TN BÙ VÀ DS CHƯA ĐẠT TN

08/05/2023

Đây là DS sinh viên của đợt Thí nghiệm BÙ lần 1 và danh sách các sinh viên chưa hoàn thành Thí nghiệm các đợt.

KÊT QUẢ TN ĐỢT 1 MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG - HKII_ NĂM HỌC_2022 - 2023 (từ 03/04/2023 đến ngày 15/04/2023)

24/04/2023

Đây là kết quả thí nghiệm môn Hóa đại cương 1 diễn ra từ ngày từ 03/04/2023 đến ngày 15/04/2023 của tổ thí nghiệm số 01 đến tổ số 24_HKII_ năm học_2022 - 2023 (File đính kèm).

Danh sách phân tổ, phân bài thí nghiệm môn Hóa đại cương phần 1_HKII_Năm học 2022_2023

26/03/2023

Danh sách phân bài, phân nhóm thí nghiệm cho sinh viên thông tin về thứ tự, thời gian các bài TN phải làm (bắt đầu từ ngày 03/04/2023). Sinh viên phải nắm vững nội quy và chuẩn bị bài trước khi làm TN để đảm bảo an toàn và thành công của thí nghiệm.

Thông báo về lịch trình thí nghiệm Hóa học Đại cương phần I_Học Kì II năm học 2022 – 2023

06/03/2023

Bộ môn Hóa học thông báo về lịch trình thí nghiệm (TN) môn học Hóa Đại cương 1 _ học kì II năm học 2022 – 2023 như sau:

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẤM THI DO KHÔNG ĐẠT THÍ NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG 1 (HKI NĂM HỌC 2022-2023) UPDATE LẦN 1

26/12/2022

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẤM THI DO KHÔNG ĐẠT THÍ NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG 1 (HKI NĂM HỌC 2022-2023) UPDATE LẦN 1

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẤM THI DO KHÔNG ĐẠT THÍ NGHIỆM MÔN HOÁ ĐẠI CƯƠNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023

24/12/2022

DANH SÁCH SV BỊ CẤM THI DO KHÔNG ĐẠT TN MÔN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG 1 - HKI (2022 - 2023)

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC ĐẠI CƯƠNG ĐỢT 5 (GỒM CÁC TỔ TỪ 85 ĐẾN 108)

21/12/2022

Xem Kết quả thí nghiệm môn Hoá Đại cương phần 1 đợt 5 gồm các tổ từ 85 đến 108 tại đây

DSSV CHƯA HOÀN THÀNH TN MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG HKI_ NĂM HỌC_2022 - 2023

12/12/2022

Đây là danh sách sinh viên chưa đi làm thí nghiệm, chưa hoàn thành 1 trong các bài thí nghiệm môn Hóa Đại cương p1_ năm học_2022 - 2023.

DS PHÂN TỔ PHÂN BÀI TN HÓA ĐC P1_HKI_2022_2023 CỦA ĐỢT TN BÙ (đăng ký ngày 08/12/2022 và 14/12/2022)

09/12/2022

Đây là DS sinh viên của đợt Thí nghiệm BÙ bổ sung đăng ký ngày 08/12/2022 và 14/12/2022, ds sẽ cho biết thông tin về thứ tự, thời gian các bài TN phải làm. Sinh viên lưu ý tìm tên mình theo ngày đã đăng kí.