THÔNG BÁO VỀ LỊCH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC KÌ 2_NĂM HỌC 2021_2022

04/04/2022

Lịch học trực tiếp (offline) môn học thí nghiệm Hóa đại cương phần 1 sẽ bắt đầu từ ngày 05/05/2022 tại phòng thí nghiệm bộ môn Hóa học: Tầng 5 nhà A, PTN 01_HNAA501 và PTN 02_HNAA502

Danh sách phân tổ, phân bài và phân nhóm thí nghiệm môn Hóa đại cương _HKII_Năm học 2021_2022

04/03/2022

Danh sách phân bài, phân nhóm thí nghiệm (TN) cho sinh viên thông tin về thứ tự, thời gian các bài TN phải làm (bắt đầu từ ngày 11/04/2022). Sinh viên phải nắm vững nội quy và chuẩn bị bài trước khi làm TN để đảm bảo an toàn và thành công của thí nghiệm.

Thông báo về lịch trình thí nghiệm các môn Hóa học HK II năm học 2021 – 2022

11/02/2022

Bộ môn Hóa học thông báo về lịch trình thí nghiệm các môn học Hóa Đại cương 1; Hóa Vô cơ 1; Hóa Phân tích 1; Cân bằng pha – Hóa keo học kì II năm học 2021 – 2022 như sau:

Danh sách phân tổ, phân bài và phân nhóm thí nghiệm môn Hóa đại cương _ Đợt 1_Năm học 2021_2022

31/10/2021

Danh sách phân bài, phân nhóm thí nghiệm (TN) cho sinh viên thông tin về thứ tự, thời gian các bài TN phải làm. Sinh viên phải nắm vững nội quy và chuẩn bị bài trước khi làm TN để đảm bảo an toàn và thành công của thí nghiệm.

THÔNG BÁO VỀ LỊCH TRÌNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC NĂM HỌC 2021- 2022

16/10/2021

Thông báo về lịch trình thí nghiệm các môn Hóa học HK I năm học 2021 _ 2022 cho sinh viên thông tin về thời gian đăng kí thí nghiệm các môn Hóa học, thời gian dự kiến đăng danh sách phân bài, phân tổ TN và thời gian dự kiến làm TN

Lịch thí nghiệm BÙ môn Hóa Đại cương 1_ HK II_ 2020 - 2021

06/06/2021

Phòng thí nghiệm Hóa học xin thông báo lịch thí nghiệm BÙ môn Hóa học đại cương 1 như sau:

Bộ môn Hóa học chuẩn bị tư liệu học tập trong đợt dịch covid tháng 5 năm 2021

06/06/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng các công tác dạy và học các học phần Hóa học vẫn diễn ra sôi nổi với nỗ lực hoàn thành chương trình học đạt chất lượng và đúng tiến độ.

Danh sách phân bài, phân nhóm thí nghiệm BÙ môn Hóa học đại cương online _ học kì II_ năm học 2020_2021

04/06/2021

Phòng thí nghiệm Hóa học xin thông báo danh sách phân bài, phân nhóm thí nghiệm BÙ môn Hóa học đại cương_ học kì II_ năm học 2020_2021 Thời gian thí nghiệm cụ thể sẽ được thông báo vào thứ 2 ngày 07/06/2021 tại website này.

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THÍ NGHIỆM ONLINE CỦA BỘ MÔN HÓA HỌC

26/05/2021

Phòng thí nghiệm Hóa học xin thông báo lịch thí nghiệm Hóa học Đại cương cho sinh viên tổ TN số Tổ 28, tổ 29, tổ 37, tổ 38, tổ 39, tổ 21 và các sinh viên chưa đạt TN như sau:

Thông báo tạm dừng thí nghiệm và dừng lịch thắc mắc và đăng kí làm bù môn Hóa học Đại cương 1_kì II_ năm học 2020_2021

02/05/2021

Căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; Căn cứ vào thông báo của Trường ĐH Mỏ - Địa chất về việc chuyển hình thức học từ offline sang online, Phòng thí nghiệm Hóa học thông báo tới các giáo viên hướng dẫn và các em sinh viên như sau: