LÊ HỒNG PHONG - Lọc hoá dầu A – K60

22/04/2022

LÊ HỒNG PHONG

Lọc hoá dầu A – K60

Giải nhất cuộc thi "Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc năm 2018" (Clip nhận giải)

Bằng khen Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam