Bùi Hữu Nguyên - Tự động hóa K53

22/04/2022

Bùi Hữu Nguyên

Tự động hóa K53

Giải Nhì cuộc thi Olympic Vật lí sinh viên toàn quốc năm 2012 phần thi thực nghiệm
Giải Nhất cuộc thi Olympic Vật lí sinh viên toàn quốc năm 2013 phần thi thực nghiệm

Hiện nay là Cán bộ giảng dạy Bộ môn Vật lí, Khoa Khoa học cơ bản