Nguyễn Khắc Lĩnh - Máy và thiết bị Mỏ - K53

22/04/2022

Nguyễn Khắc Lĩnh

Máy và thiết bị Mỏ - K53

Giải Đặc biệt cuộc thi Olympic Vật lí Sinh viên toàn quốc năm 2010 phần thi thực nghiệm

Giải khuyến khích cuộc thi Olympic Vật lí Sinh viên toàn quốc năm 2011 phần thi thực nghiệm
Giải Ba cuộc thi Olympic Vật lí Sinh viên toàn quốc năm 2012 phần thi thực nghiệm

Hiện nay đang là Cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy và thiết bị công nghiệp, Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất