Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023

26/06/2023

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2023

26/06/2023

Căn cứ Quyết định Số 486/QĐ-MĐC ngày 10/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023

THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC, TÀI TRỢ CỦA VINIF NĂM 2023

15/05/2023

Sau 04 năm triển khai, Quỹ VINIF đã tài trợ 110 dự án khoa học công nghệ và văn hóa lịch sử, cấp 1.150 học bổng thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ, hợp tác 06 đề án đào tạo thạc sĩ liên kết, đồng tổ chức/tài trợ 130 hội thảo quốc tế/bài giảng đại chúng với tổng giá trị tài trợ hơn 750 tỷ đồng, lan tỏa kiến thức khoa học tới hàng triệu người tiếp cận, góp phần tạo động lực để các nhà khoa học trẻ được phát huy năng lực bản thân và cống hiến cho đất nước.

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023 (Quỹ Nafosted)

15/05/2023

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch triển khai chương trình tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023 như sau:

Thông báo Hội nghị quốc tế về Hợp tác nghiên cứu khoa học Việt Nam - Ba Lan lần thứ 7 (Pol-Viet 2023)

15/05/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất trân trọng thông báo Hội nghị quốc tế về Hợp tác nghiên cứu khoa học Việt Nam - Ba Lan lần thứ 7 (Pol-Viet 2023), sẽ được tổ chức tại Krakow, Ba Lan từ ngày 18/10/2023 đến ngày 20/10/2023.

Thông báo về chọn Đội dự tuyển Olympic Hóa học năm 2023

27/12/2022

Để tuyển chọn Đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc gia lần thứ XI do Hội Hóa học Việt Nam tổ chức vào ngày 17-24/4/2023 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, Bộ môn Hóa, Khoa Khoa học cơ bản tổ chức thi tuyển chọn nhân sự của Đội dự tuyển Olympic Hóa học trường ĐH Mỏ-Địa chất, kế hoạch cụ thể như sau: