Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1 ĐỢT 1_ HK II_ 2020-2021

06/04/2021

Đây là Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1 diễn ra từ ngày 15/03/2021 đến ngày 28/03/2021 của tổ thí nghiệm số 1 đến tổ số 12 Đợt 1 HKII (2020 - 2021)

Lưu ý:

SV ở các trường hợp sau: còn báo cáo TN chưa đạt; còn báo cáo thí nghiệm chưa nộp; còn bài TN chưa làm sẽ không đạt TN (file đính kèm).

Sinh viên không đạt TN có thể lên thắc mắc lí do không đạt và đăng kí làm bù theo lịch như sau: 9h-11h30 Thứ 2 ngày 19/4/2021 trực tiếp tại PTN số 03 tầng 5 (503) – Nhà A.

Vũ Thị Minh Hồng

File đính kèm