Danh sách phân tổ thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020: Tổ Thí nghiệm 21 và các tổ TN từ 33 đến 39

20/04/2021

Đây là Danh sách phân bài, phân tổ môn Hóa Đại cương 1 của tổ thí nghiệm số 21 và các tổ từ 33 đến tổ số 39 HKII (2020 - 2021)

  • Một số lưu ý khi làm thí nghiệm:

1. SV xem lại danh sách phân bài, phân nhóm TN để biết thứ tự các bài TN phải làm. Sinh viên phải chuẩn bị bài trước khi tới làm TN, Nếu không chuẩn bị bài sẽ không được làm TN.

2. Sinh viên phải mang thẻ Sv, đi đúng buổi, đúng thời gian (không được tới muộn) để nghe GV hướng dẫn TN trước khi trực tiếp làm TN. 

3. Xem kết quả cấm thi do TN sau khi đợt làm bù kết thúc (khoảng 3-5 ngày). Sau khi kết thúc phần TN của mình (kể cả TN bù), nếu SV ở các trường hợp sau: còn báo cáo TN chưa đạt; thiếu báo cáo thí nghiệm; còn bài TN chưa làm sẽ bị cấm thi môn Hóa học đó. PTN sẽ thông báo danh sách những SV bị cấm thi TN, trường hợp có sai sót SV liên hệ với PTN trong thời gian quy định để giải quyết.

Đăng ký TN Bù: Đăng ký trực tiếp từ 9h-11h30 thứ 4 ngày 5/5/2021 tại PTN Hóa học số 01 tầng 5 (501) – Nhà A.

Vũ Thị Minh Hồng

File đính kèm