Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1_ĐỢT 3_ HK II_ 2020-2021

29/04/2021

Đây là Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1 từ tổ 25 đến tổ 28 và từ tổ 31 đến tổ 36 của ĐỢT 3. HK II. 2020-2021 (từ ngày 12/4/2021 đến 24/4/2021)

Lưu ý:

SV ở các trường hợp sau: còn báo cáo TN chưa đạt; còn báo cáo thí nghiệm chưa nộp; còn bài TN chưa làm sẽ không đạt TN (file đính kèm).

Sinh viên không đạt TN có thể lên thắc mắc lí do không đạt và đăng kí làm bù theo lịch như sau: 9h-11h30 Thứ 4 ngày 05/05/2021 trực tiếp tại PTN số 1 tầng 5 nhà A (A501)

Vũ Thị Minh Hồng

File đính kèm