Thông báo tạm dừng thí nghiệm và dừng lịch thắc mắc và đăng kí làm bù môn Hóa học Đại cương 1_kì II_ năm học 2020_2021

02/05/2021

Căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; Căn cứ vào thông báo của Trường ĐH Mỏ - Địa chất về việc chuyển hình thức học từ offline sang online, Phòng thí nghiệm Hóa học thông báo tới các giáo viên hướng dẫn và các em sinh viên như sau:

1. Lịch thí nghiệm Hóa đại cương của các tổ TN: 21, 37,38,39 sẽ tạm dừng thí nghiệm. Khi sinh viên quay trở lại học tập trung PTN sẽ bố trí đủ thời gian làm thí nghiệm, thực hành trước khi thi kết thúc học phần và sẽ có lịch thông báo cụ thể. 

2. Lịch thắc mắc TN và đăng kí làm bù ngày 5/5/2021 sẽ hủy. PTN sẽ có bố trí lịch đăng kí vào ngày khác và sẽ thông báo điều chỉnh lịch cụ thể trên website khi sinh viên quay trở lại trường học tập trung.

Vũ Thị Minh Hồng