THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THÍ NGHIỆM ONLINE CỦA BỘ MÔN HÓA HỌC

26/05/2021

Phòng thí nghiệm Hóa học xin thông báo lịch thí nghiệm Hóa học Đại cương cho sinh viên tổ TN số Tổ 28, tổ 29, tổ 37, tổ 38, tổ 39, tổ 21 và các sinh viên chưa đạt TN như sau:

  1. Sinh viên TN thuộc các tổ TN sau: Tổ 28, tổ 29, tổ 37, tổ 38, tổ 39 liên hệ trực tiếp theo địa chỉ mail của các giáo viên hướng dẫn các tổ TN, để hoàn thành các bài báo cáo còn lại. Tổ 29: nguyenthuha@humg.edu.vn; Tổ 30: nguyenmanhha@humg.edu.vn; Tổ 37: vuduythinh@humg.edu.vn; Tổ 38: lethivinh@humg.edu.vntổ 39: dothihai71@humg.edu.vn.
  2. Các sinh viên ở các trường hợp sau: còn báo cáo TN chưa đạt; còn báo cáo thí nghiệm chưa nộp; còn bài TN chưa làm (có tên trong danh sách dưới đây-file đính kèm) sẽ thuộc diện không đạt thí nghiệm và phải đăng kí làm bù (kể cả các SV đã đăng kí vào các tổ TN 21, 40,41).
  3. SV đăng kí làm bù theo đường link: https://chemislab.humg.edu.vn/. Thời gian đăng kí bù từ 9h ngày 01/06/2021 đến 17h ngày 03/06/2021.
  4. Sau khi đăng kí sinh viên sẽ được đưa vào danh sách lớp TN online. Sinh viên của các lớp này sẽ theo dõi thông báo ngày giờ thí nghiệm trên team lớp học online của mình. Sinh viên được hướng dẫn thí nghiệm online và thực hiện báo cáo kết quả theo hướng dẫn của giáo viên dạy online các team lớp đó. 
  5. Mọi thắc mắc xin gửi mail về địa chỉ: ptnhoahumg@gmail.com

Vũ Thị Minh Hồng

File đính kèm