Phòng thí nghiệm Hóa học xin thông báo danh sách CẤM THI môn Hóa học Đại cương 1 do thí nghiệm Kì 2_năm học 2020-2021

19/06/2021

Đây là danh sách sinh viên bị CẤM THI do không hoàn thành THÍ NGHIỆM môn Hóa học Đại cương 1 +TN.

Sau khi kết thúc phần TN của mình, nếu SV ở các trường hợp sau: còn báo cáo TN chưa đạt; thiếu báo cáo thí nghiệm; còn bài TN chưa làm sẽ bị cấm thi môn học Hóa đại cương 1 +TN (file đính kèm).

PTN thông báo danh sách những SV bị cấm thi TN, trường hợp có sai sót SV liên hệ với PTN đến trước 12h ngày 20/06/2021 để giải quyết. Theo địa chỉ:    Email: ptnhoahumg@gmail.com

Danh sách cấm thi đã update (bao gồm cả tổ 37,38,39) sau các ý kiến phản hồi hay thắc mắc của sinh viên (file đính kèm)

Vũ Thị Minh Hồng