THÔNG BÁO VỀ LỊCH TRÌNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC NĂM HỌC 2021- 2022

16/10/2021

Thông báo về lịch trình thí nghiệm các môn Hóa học HK I năm học 2021 _ 2022 cho sinh viên thông tin về thời gian đăng kí thí nghiệm các môn Hóa học, thời gian dự kiến đăng danh sách phân bài, phân tổ TN và thời gian dự kiến làm TN

1. Môn hóa học đại cương:

          Đăng kí online tại Website Bộ môn Hóa học http://chemislab.humg.edu.vn/→ Đại cương 1 → chọn tổ mình cần đăng kí.

         HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG ĐỢT 1:

                  GỒM CÁC NHÓM có mã môn học 7010304 - Hóa học đại cương 1 +TN _ nhóm 01, nhóm  MT và nhóm 100 đến 109.

Thời gian đăng kí thí nghiệm online ĐỢT 1: Thứ 4 ngày 26/10 – đến 28/10/2021 trên trang: http://chemislab.humg.edu.vn

HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG ĐỢT 2:

         GỒM CÁC NHÓM có mã môn học 7010304 - Hóa học đại cương 1 +TN _ nhóm 110 đến 124.

        Thời gian đăng kí thí nghiệm online ĐỢT 2-DỰ KIẾN: Thứ 4 ngày 14/11 – đến 17/11/2021 (SẼ THÔNG BÁO CHÍNH THỨC SAU) trên trang: http://chemislab.humg.edu.vn.

Thứ tự, thời gian các tổ TN xem danh sách lịch TN trên website: http://khcb.humg.edu.vn.

Chú ý: Trường hợp lịch học tập trung sau ngày 8/11/2021 thì thời gian TN sẽ thay đổi, khi đó PTN sẽ có thông báo cụ thể sau. 

 

2. Môn học có thí nghiệm khác:

          Thời gian thí nghiệm sẽ đăng kí trực tiếp với giáo viên giảng dạy lý thuyết. GV dạy lý thuyết chia tổ và chọn buổi theo thời gian TN căn cứ theo bảng phân lịch trên.

3. Một số lưu ý khi đăng kí thí nghiệm:

  1. SV cần xem lại lịch học của mình từ đó chọn 1 trong các tổ TN phù hợp (không trùng với lịch học).
  2. Để đăng ký TN, SV đọc kỹ bản hướng dẫn đăng kí thí nghiệm.
  3. SV đăng kí thành công được cập nhật tên trên danh sách tổ đã đăng kí.
  4. Sau đợt đăng ký, theo lịch dự kiến ở trên SV xem lại danh sách phân bài, phân nhóm TN để biết thứ tự các bài TN phải làm.
  5. Các thông báo của PTN và các thông tin khác được đăng trên website. Đề nghị SV liên tục kiểm tra để biết thông tin.

Mọi ý kiến thắc mắc SV liên lạc trực tiếp với PTN theo địa chỉ:         Email: ptnhoahumg@gmail.com

Vũ Thị Minh Hồng

File đính kèm