Thông báo hoãn tổ chức Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XXIV- năm 2022

06/04/2022

Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Trường Đại học Phenikaa đã gửi Thông báo số 01 (Công văn số 207/TB-ĐHP) về việc tổ chức Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XXIV - Năm 2022. Trong thông báo có nêu nội dung chi tiết chương trình cuộc thi dự kiến diễn ra từ ngày 20/04/2022 đến ngày 24/04/2022.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) nên hầu hết các Trường/Học viện chưa tập hợp được đội tuyển để sẵn sàng đăng ký tham dự kỳ thi. Do vậy, Ban tổ chức cuộc thi thông báo tạm hoãn Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XXIV – Năm 2022 nhằm đảm bảo phòng chống dịch lây lan trong cộng đồng và giúp các Trường/Học viện có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi.

Ban tổ chức thành thật xin lỗi về sự thay đổi này và mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông từ phía các Trường/Học viện. Thời gian tổ chức Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XXIV – Năm 2022 dự kiến lùi lại vào tháng 12 năm 2022 (thời gian tổ chức cụ thể sẽ được thông báo đến các đơn vị sớm nhất).