THÔNG BÁO v.v THAY ĐỔI LỊCH THI SƠ TUYỂN CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN OLYMPIC HÓA HỌC NĂM 2023

10/02/2023

THÔNG BÁO

(v.v thay đổi lịch thi sơ tuyển chọn đội tuyển Olympic Hoá học năm 2023)

Do buổi Sinh hoạt lớp học kỳ II năm học 2022-2023 được tổ chức vào ngày 12/2 và ngày 19/2/2023 nên lịch thi Sơ tuyển chọn dự tuyển Olympic Hóa học năm 2023 sẽ chuyển sang ngày 19/2/2023. Cụ thể như sau:

+ Thời gian thi: bắt đầu từ tiết 10 (16h30') ngày 19/2/2023 (thời gian làm bài thi: 90')

+ Địa điểm: phòng HNAB205-206

Sinh viên dự thi mang theo thẻ sinh viên và các đồ dùng cần thiết (bút, máy tính)

Chú ý:

+ Sinh viên có thể tiếp tục đăng ký bổ sung (trước thứ 6 ngày 17/2/2023) theo link: https://forms.gle/ZvQsrMXw6siRJLFF8

+ Link tài liệu tham khảo: https://khcb.humg.edu.vn/tin-tuc/Pages/chi-tiet.aspx?ItemID=7552