THƯ NGỎ VỀ VIỆC ĐỔI TÊN KHOA

01/02/2023

Kính gửi: - Các đồng chí lãnh đạo Nhà trường;
                - Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài Trường;
                - Các thế hệ cán bộ viên chức, sinh viên của Khoa Khoa học Cơ bản;
                - Các thầy cô giáo, các cán bộ hỗ trợ trong Trường;
                - Các đồng nghiệp và các em sinh viên.
        Thay mặt Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, xin gửi tới Quý vị lời chào trân trọng nhất! Cảm ơn Quý vị đã luôn đồng hành cùng Khoa Khoa học Cơ bản trong suốt thời gian qua!
        Khoa Khoa học cơ bản (tiền thân là Ban Cơ bản) là một trong những khoa có bề dày lịch sử, truyền thống gắn liền với quá trình thành lập, xây dựng và phát triển của Trường Đại học Mỏ - Địa chất từ năm 1966. Trong hơn 55 năm hoạt động, Khoa Khoa học Cơ bản luôn hoàn thành tốt vai trò, sứ mệnh trong từng giai đoạn lịch sử của mình.
        Với chiến lược phát triển Khoa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, khoa Khoa học Cơ bản có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng với mục tiêu nghiên cứu và ứng dụng khoa học cơ bản trong các lĩnh vực khoa học chuyên ngành, liên ngành đáp ứng nhu cầu xã hội, phấn đấu đến năm 2030 trở thành Khoa đào tạo và nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực khoa học cơ bản, ứng dụng và công nghệ.
         Hiện nay, khoa Khoa học Cơ bản đang bước sang một giai đoạn lịch sử mới khi Khoa đã quản lí và đào tạo ngành Hóa dược khóa đầu tiên, đang thực hiện mở ngành Kỹ thuật vật liệu, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Ngôn ngữ Trung. Khi các ngành mới được mở, sẽ có sự điều chỉnh cơ cấu học thuật trong Khoa để ngang tầm nhiệm vụ, phù hợp với sứ mệnh mới của Khoa. Vì vậy, Khoa Khoa học Cơ bản xin ý kiến về việc điều chỉnh tên Khoa thành:
        Tên tiếng Việt:          Khoa học Cơ bản và Ứng dụng
        Tên tiếng Anh:          Faculty of Basic and Applied Sciences       
        Để dịch chuyển cơ cấu học thuật, mở thêm các ngành mới và phù hợp với nhiệm vụ, sứ mệnh, định hướng phát triển, Khoa Khoa học cơ bản mong muốn nhận được những ý kiến của Quý vị về việc điều chỉnh này thông qua 2 hình thức dưới đây:

a. Qua link khảo sát: https://forms.gle/qMttTfHVD4XZWTQL9 (Weblink phiếu lấy ý kiến sẽ tự đóng vào lúc 23:45 ngày 25/02/2023)

b. Thực hiện trực tiếp trên Phiếu lấy ý kiến

- Thời gian khảo sát: từ ngày 01/02 đến ngày 25/02/2023.

Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất trân trọng cảm ơn ý kiến của Quý vị. Các đóng góp quý báu của Quý vị sẽ giúp Khoa tiếp tục phát triển đúng hướng và lớn mạnh trong thời gian tới, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học của đất nước.

Trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG KHOA

TS. Công Tiến Dũng

Ban truyền thông Khoa KHCB