Bộ môn Ngoại ngữ chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và họp mặt đầu năm 2021

08/03/2021

Ngày 05/03/2021 Bộ môn Ngoại ngữ tổ chức buổi Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và họp mặt đầu năm để thảo luận về chương trình giảng dạy Tiếng Anh cho sinh viên năm học 2020-2021.