Họp đề án mở ngành Khoa học và kĩ thuật vật liệu giữa Bộ môn Vật lí và Bộ môn Sức bền vật liệu

09/03/2022

Ngày 9/3/2022, tại văn phòng Bộ môn Vật lí , Đại diện Khoa Khoa học cơ bản, Bộ môn Vật lí và đại diện Khoa Mỏ, Bộ môn Sức bền vật liệu đã tiến hành cuộc họp lần thứ nhất về việc thống nhất mở ngành Khoa học và kĩ thuật vật liệu

Tham dự cuộc họp về phía Khoa Khoa học cơ bản có TS. Công Tiến Dũng - Trưởng Khoa Khoa học cơ bản, TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Trưởng Bộ môn Vật lí, PGS.TS Lê Đắc Tuyên - Phó Trưởng Bộ môn Vật lí, về phía Khoa Mỏ có PGS. TS Phạm Văn Hòa - Trưởng Khoa Mỏ, ThS. Đỗ Ngọc Tú - Phó Trưởng Bộ môn Sức bền vật liệu (Phụ trách) và một số cán bộ đại diện của Bộ môn Vật lí và Bộ môn Sức bền vật liệu.

Sau thời gian trao đổi và thảo luận, cả hai bên đã đi đến thống nhất mở ngành mới với tên ngành là "Khoa học và kĩ thuật vật liệu", Bộ môn Vật lí - Khoa Khoa học cơ bản sẽ phụ trách quản lí ngành. Sau cuộc họp Bộ môn Vật lí sẽ báo cáo Nhà trường và cả hai bên sẽ tiến hành các bước tiếp theo cho công tác mở ngành mới theo hướng dẫn của Nhà trường.

ĐTN Khoa KHCB