TS Đào Việt Thắng bảo vệ đề tài cấp cơ sở Mã số T22-18

06/05/2023

Vào lúc 8h30’ thứ 6 ngày 05/5/2023 tại Văn phòng Bộ Môn Vật lý, TS Đào Việt Thắng - Giảng viên Bộ môn Vật lý, đã bảo vệ thành công đề tài cấp cơ sở năm 2022 mã số T22-18, với tên đề tài: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu ABO3 (A = Bi, La; B = Fe, Mn) pha tạp định hướng ứng dụng trong pin nhiên liệu ô-xít rắn”. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

Đội tuyển Olympic Hóa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất tham dự Hội thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc lần thứ XI

25/04/2023

Hội thi Olympic Sinh viên Hóa học lần thứ XI diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh, do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ "Động học của chuyển pha trạng thái ngưng tụ exciton trong các hệ bán kim loại, bán dẫn"

15/02/2023

Sáng ngày 14/2/2023, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Động học của chuyển pha trạng thái ngưng tụ exciton trong các hệ bán kim loại, bán dẫn" mã số B2021-MDA-14 do TS Đỗ Thị Hồng Hải làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2021-MDA-14 do TS Đỗ Thị Hồng Hải làm chủ nhiệm

07/12/2022

Chiều thứ 2 ngày 05/12/2022, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số B2021-MDA-14 "Động học của chuyển pha trạng thái ngưng tụ exciton trong các hệ bán kim loại, bán dẫn" do TS Đỗ Thị Hồng Hải (BM Vật lí) làm chủ nhiệm.

Hội nghị toàn quốc "Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững ERSD 2022"

24/11/2022

Sáng ngày 11/11/2022, các Cán bộ Khoa Khoa học cơ bản đã tham dự Hội nghị toàn quốc "Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững ERSD 2022".

Sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tham dự Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXIV năm 2022

29/10/2022

Kì thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc được tổ chức từ năm 1997, đây là hoạt động thường niên do Hội vật lý Việt Nam phối hợp với một trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trong cả nước tổ chức nhằm khuyến khích các sinh viên trẻ phát huy tính sáng tạo, thúc đẩy phong trào học tập môn Vật lý ở các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trong cả nước

Họp ra mắt Nhóm nghiên cứu "Khoa học Cơ bản và Ứng dụng cho sự phát triển bền vững"

29/09/2022

Ngày 28/09/2022, các nhà khoa học, thành viên Nhóm nghiên cứu Khoa Khoa học cơ bản đã họp ra mắt Nhóm nghiên cứu "Khoa học Cơ bản và Ứng dụng cho sự phát triển bền vững" (BSASD) theo QĐ số 484/QĐ-MĐC ngày 14/6/2021.