Hội thảo chuyên đề "Chuyển pha trạng thái ngưng tụ exciton trong hệ bán kim loại, bán dẫn"

26/04/2022

Trạng thái ngưng tụ của exciton trong vật liệu bán kim loại, bán dẫn đã được tiên đoán về mặt lý thuyết từ những năm 60 của thế kỷ trước. Tuy nhiên cho đến nay, trạng thái này vẫn thu hút sự tập trung nghiên cứu không chỉ của các nhà vật lý mà của cả những nhà nghiên cứu công nghệ. Những hệ với trạng thái ngưng tụ exciton có khả năng mở ra tiềm năng ứng dụng rất lớn trong công nghệ hiện đại như công nghệ laser, công nghệ bán dẫn,…

Vào lúc 14h30 ngày 26/4/2022, tại văn phòng Bộ môn Vật lí đã diễn ra buổi hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ mã số B2021-MDA-14 do TS. Đỗ Thị Hồng Hải làm chủ nhiệm. Tham dự buổi hội thảo có các cán Bộ của Bộ môn vật lí và các thầy cô giáo, nhà Khoa học quan tâm. Hội thảo trình bày hai nội dung chính sau:

- Ảnh hưởng của phonon lên hàm cảm ứng exciton trong vật liệu bán kim loại, bán dẫn

- Giản đồ pha trạng thái ngưng tụ exciton trong các vật liệu bán kim loại, bán dẫn

Buổi hội thảo đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.

Ban truyền thông Khoa KHCB