Tính ứng dụng của kết quả Đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2020-MDA-09 do TS. Vũ Kim Thư chủ nhiệm trong lĩnh vực Hoá dược, Hoá hợp chất thiên nhiên

28/04/2022

Ngày 27/04/2022, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hoạt tính hạ đường huyết của loài Địa hoàng (Rehmannia glutinosa Libosch.) ở Việt Nam" mã số B2020-MDA-09 do TS. Vũ Kim Thư làm chủ nhiệm

Đề tài KH&CN B2020-MDA-09 đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đạt ra và thu được các kết quả:

- Phân lập các hoạt chất từ rễ củ loài Địa hoàng (Rehmannia glutinosa);

- Xác định được cấu trúc hóa học các hoạt chất từ rễ củ loài Địa hoàng (Rehmannia glutinosa);

- Đánh giá tác dụng hạ đường huyết của các cặn chiết và các hợp chất phân lập được;

- Thử nghiệm trên chuột về hoạt tính hạ đường huyết từ chế phẩm loài Địa hoàng.

 

Các nhà khoa học trong Hội động nghiệm thu đánh giá cao kết quả thu được của đề tài. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có nghiên cứu khá toàn diện về thành phần hóa học và thử nghiệm, đánh giá hoạt tính hạ đường huyết in vitro, in vivo của loài Địa hoàng. Trong số 20 hợp chất được phân lập và xác định cấu trúc hóa học thì có 4 hợp chất có cấu trúc hóa học mới. Thử nghiệm in vitro về hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase cho thấy các hợp chất phenylpropanoid glycoside có khả năng ức chế enzyme α-glucosidase tốt hơn hẳn các hợp chất iridoid glycoside. Kết quả phép thử nghiệm in vivo trên chuột về tác dụng hạ đường huyết của chế phẩm RGW này cho thấy chế phẩm ít có ảnh hưởng đến sự giảm trọng lượng của chuột tăng đường huyết và có tác dụng làm giảm đường huyết của chuột khảo sát nhưng chưa mạnh bằng thuốc chữa tiểu đường Metformin. Hơn nữa, phương pháp HPLC xác định hàm lượng Acteoside (RG9) và Jionoside B1 (RG16) tương ứng là 0,59% và 0,66% trong mẫu rễ củ Địa hoàng, các hợp chất phenylpropanoid glycoside vừa là thành phần chính của loài R. glutinosa đồng thời thể hiện hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase tốt do đó thể hiện triển vọng về khả năng ứng dụng của loài Địa hoàng trong tạo ra dược phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường.

 

Kết quả của đề tài đã được đăng trên 02 tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, 02 tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trong nước và có 01 luận văn thạc sĩ đã bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài.

 

Kết quả đề tài có thể được sử dụng vào:

- Bổ sung vào từ điển dược học, từ điển hợp chất thiên nhiên Quốc gia và Quốc tế (Science Finder - CAS) 4 hợp chất có cấu trúc hóa học mới.

- Các công ty dược, công ty chế biến các sản phẩm từ Địa hoàng.

- Các bài thuốc dân gian, Viện y học cổ truyền.

- Là tài liệu phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Khoa Hóa học, Sinh học và Dược học của các trường Đại học chuyên ngành liên quan.

 

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu Đề tài KH&CN mã số B2020-MDA-09 do TS. Vũ Kim Thư chủ nhiệm:

 

TS. Vũ Kim Thư báo cáo kết quả đề tài

 Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đưa ra các ý kiến trao đổi

Ban truyền thông