ThS. Đỗ Thị Hải bảo vệ đề tài cấp cơ sở mã số T22-20

09/06/2023

Sáng ngày 7/6/2023, tại Văn phòng Bộ môn Hoá học, ThS. GVC Đỗ Thị Hải, giảng viên Bộ môn Hoá học đã bảo bệ thành công đề tài cấp cơ sở mã số T22-20.

ThS. GVC Đỗ Thị Hải, giảng viên Bộ môn Hoá học chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở mã số T22-20, đã đại diện nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu đề tài: “Tổng hợp nano composit HAP/SPION bằng phương pháp đồng kết tủa ứng dụng trong xử lý thuốc nhuộm Congo đỏ

Buổi họp có sự tham dự của ThS. NguyễnThanh Hải, đại diện phòng Khoa học công nghệ, Ban chủ nhiệm bộ môn cùng các cán bộ bộ môn Hóa học.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ: