Bộ môn Vật lý tổ chức Báo cáo học thuật Học kì II năm 2023

28/06/2023

Thứ 5 ngày 22/06/2023, Bộ môn Vật lý học đã tổ chức Báo cáo học thuật Học kì II năm 2023.

Buổi sinh hoạt đã diễn ra sôi nổi, hiệu quả với nhiều vấn đề chuyên môn thiết thực, thời sự được ra trình bày và thảo luận. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo: