Bộ môn Ngoại ngữ tổ chức họp thông qua Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở

14/11/2023

Bộ môn Ngoại ngữ tổ chức họp thông qua Đề tài Nghiên cứu Khoa học (NCKH) cấp cơ sở của Ths. Nguyễn Thị Cúc vào13h00, thứ Sáu, ngày 10/11/2023 tại nhà C tầng 11 Văn phòng BMNN.

Chiều ngày 10/11, Bộ môn Ngoại ngữ tổ chức họp thông qua đề tài NCKH cấp cơ sở "Nghiên cứu một số giải pháp dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành Địa chất" do Ths. Nguyễn Thị Cúc chủ trì thực hiện. 

Mở đầu của buổi báo cáo, cô Trương Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, giới thiệu và nêu rõ mục tiêu và nhiệm vụ của buổi họp. Tiếp theo đó là phần trình bày của tác giả nghiên cứu, báo cáo tổng kết về tình hình thực hiện đề tài.

Các cán bộ, giảng viên BMNN đã đánh giá tích cực và nhận định đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Bên cạnh đó đề tài cần nhanh chóng hoàn tất các bước tiếp theo để đảm bảo tiến độ hoàn thành đề tài NCKH cấp cơ sở.

Sản phẩm hiện tại của Đề tài:

- 1 bài báo hội nghị khoa học nước ngoài "Suggested procedures for English - Vietnamese translation of geological texts – A literature review".

- 1 bài tạp chí khoa học nước ngoài ISSN "Procedures for English - Vietnamese translation of typical grammatical and lexical features in geological documents'.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi họp:

 

Ban truyền thông Khoa KHCB

(BMNN)