Chi bộ Cơ bản 1 sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2022

06/04/2022

Ngày 06/4/2022, Chi bộ Cơ bản 1 đã tiến hành họp thường kì tháng 4 và sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2022 theo hình thức online trên phần mềm  MicrosoftTeams với 2 nội dung chính:

1. Sinh hoạt thường kì tháng 4/2022.

2. Sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2022 với nội dung "Công tác mở ngành mới: một số trao đổi từ thực tiễn mở ngành Hóa Dược" do đ/c Công Tiến Dũng, đ/c Vũ Thị Minh Hồng và đ/c Nguyễn Thị Kim Thoa trình bày.

Sau đây là một vài hình ảnh buổi sinh hoạt:

 

Ban truyền thông Khoa KHCB