Bộ môn Ngoại ngữ tổ chức họp thông qua Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở

14/11/2023

Bộ môn Ngoại ngữ tổ chức họp thông qua Đề tài Nghiên cứu Khoa học (NCKH) cấp cơ sở của Ths. Nguyễn Thị Cúc vào13h00, thứ Sáu, ngày 10/11/2023 tại nhà C tầng 11 Văn phòng BMNN.