Công bố điểm sàn xét tuyển ngành Hoá dược Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023

24/07/2023

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Mỏ - Địa chất thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đợt 1 trình độ đại học chính quy năm 2023 đối với thí sinh ở khu vực 3

Thông báo điểm trúng tuyển đại học theo kết quả học tập THPT (học bạ) ngành Hóa dược

08/07/2023

Trường ĐH Mỏ - Địa chất thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023 - Đợt 1 đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

Thông báo xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ) năm 2023

02/07/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất ra thông báo xét tuyển theo kết quả THPT (Học bạ) năm 2023

NGÀNH HÓA DƯỢC TUYỂN SINH NĂM 2023

19/02/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh Ngành Hóa dược hệ chính quy năm 2023, như sau:

Thông báo xét tuyển theo điểm thi THPT ngành Hoá dược - Đợt 2

22/09/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất ra thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2022 theo kết quả thi THPT

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2022 ngành Hoá dược HUMG

15/09/2022

Ngày 15/9/2022, Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2022 - Đợt 1 đối với các thí sinh thuộc khu vực 3

Công bố điểm sàn xét tuyển ngành Hoá dược Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2022

05/08/2022

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Mỏ - Địa chất thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đợt 1 trình độ đại học chính quy năm 2022 đối với thí sinh ở khu vực 3