OLYMPIC HÓA HỌC

19/08/2015

Cấp Trường:
 •   Olympic cấp Trường được tổ chức vào quý I hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên trong toàn trường. Olympic cấp Trường gồm các môn: Vật lý, Toán học, Hóa học, Cơ học lý thuyết, Tiếng Anh, Sức bền Vật liệu,...

 •   Sinh viên đăng ký thi Olympic cấp Trường môn Hóa học phải đạt điểm B trở lên của môn Hóa học. Trường hợp sinh viên chưa có điểm đánh giá thì cần có chữ ký xác nhận của giáo viên phụ trách môn học vào danh sách đăng ký dự thi.

 •   Các sinh viên tham dự thi được thưởng điểm tích lũy và điểm rèn luyện của học kỳ tham gia dự thi, cụ thể như sau: 
 • + Thưởng điểm tích lũy học phần: Sinh viên đạt giải sẽ được chuyển điểm (01 lần/01 môn dự thi) vào một học phần có số tín chỉ không lớn hơn số tín chỉ của môn dự thi (có xác nhận của bộ môn quản lý môn thi và bộ môn quản lý sinh viên) với số điểm: Giải Nhất: 9 điểm; Giải Nhì: 8,5 điểm; Giải Ba: 8 điểm. 
 • + Thưởng điểm rèn luyện: Các sinh viên tham dự thi Olympic cấp Trường sẽ được thưởng điểm rèn luyện để xét học bổng và xếp loại thi đua: Giải Nhất: +5 điểm; Giải Nhì: +4 điểm; Giải Ba: +3 điểm; Tham gia: +2 điểm

 

Cấp Quốc gia:

 •   Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Hóa học Việt Nam tổ chức hàng năm nhằm mục đích thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên, góp phần bồi dưỡng sinh viên giỏi Hóa học trong các trường đại học và cao đẳng.

 •   Sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Hóa học cấp trường có thể được lựa chọn và bồi dưỡng để tham dự kỳ thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 4 hàng năm.

 •   Sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc nhận được khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Hóa học Việt Nam, của Nhà trường và được thưởng điểm tích lũy và điểm rèn luyện của học kỳ tham gia dự thi, cụ thể như sau:
 • + Thưởng điểm tích lũy học phần: Sinh viên đạt giải sẽ được chuyển điểm (01 lần/01 môn dự thi) vào một học phần có số tín chỉ không lớn hơn số tín chỉ của môn dự thi (có xác nhận của bộ môn quản lý môn thi và bộ môn quản lý sinh viên) với số điểm: Giải Nhất, Nhì, Ba: 10 điểm; Giải KK: 9 điểm. 

 • + Thưởng điểm rèn luyện: Các sinh viên tham dự thi Olympic cấp Quốc gia sẽ được thưởng điểm rèn luyện để xét học bổng và xếp loại thi đua: Giải Nhất: +10 điểm; Giải Nhì: +9 điểm; Giải Ba: +8 điểm; Tham gia: +6 điểm.
 •  
 •   Sinh viên tham dự thi Olympic nhiều cấp sẽ được cộng điểm rèn luyện tương ứng thành tích của tất cả các cấp tham gia.
 
 •   Thành tích đội tuyển Olympic của Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong một số kỳ thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc hai năm gần đây:
  • Năm 2018: 02 giải Nhất và 02 giải Nhì và 01 giải Ba.
  • Năm 2016: 01 giải Nhất và 04 giải Nhì.
File đính kèm