ĐÀO TẠO

21/08/2017

 • Khoa Khoa học cơ bản đảm nhiệm việc giảng dạy các học phần cơ bản trong tất cả các chương trình đào tạo kỹ sư ngành Khai thác mỏ, Cơ điện, Dầu khí, Xây dựng, Địa chất, Trắc địa, Kinh tế, Công nghệ Thông tin... của Nhà trường.

 • Giảng viên trong Khoa tham gia xây dựng các trương trình đào tạo; tham gia giảng dạy chương trình thạc sĩ, tiến sĩ cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất và các cơ sở đào tạo ngoài trường.

 • Giảng viên trong Khoa đã chủ biên và tham gia biên soạn rất nhiều giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo phục vụ công tác đào tạo.

 
MÔN HỌC
    TT   Tên môn học Hệ đào tạo
  Cơ lí thuyết  1   Cơ học kĩ thuật 1 Đại học
     2   Cơ học kĩ thuật 2 Đại học
     3   Cơ học chất lỏng ứng dụng Đại học
     4   Cơ học ứng dụng Đại học
  Giáo dục thể chất  1   Bóng đá 1 Đại học
     2   Bóng đá 2 Đại học
     3   Bóng chuyền 1 Đại học
     4   Bóng chuyền 2 Đại học
     5   Bóng rổ 1 Đại học
     6   Bóng rổ 2 Đại học
     7   Bơi lội Đại học
     8   Cầu lông Đại học
     9   Điền kinh 1 Đại học
     10   Điền kinh 2 Đại học
     11   Lý luận & PP GDTC Đại học
     12   Thể dục phát triển chung Đại học
     13   Taekwondo Đại học
  Hình họa  1   AutoCad Đại học
     2   Hình họa & vẽ kỹ thuật +  BTL Đại học
     3   Hình học họa hình Đại học
     4   Vẽ kĩ thuật Đại học
     5   Vẽ kĩ thuật & AutoCad + BTL Đại học
     6   Vẽ kĩ thuật xây dựng Đại học
  Hóa học  1   Cân bằng pha & hóa keo Đại học
     2   Hóa học đại cương 1 Đại học
     3   Hóa học đại cương 2 Đại học
     4   Hóa học hữu cơ 1 Đại học
     5   Hóa học hữu cơ 2 Đại học
     6   Hóa học phân tích 1 Đại học
     7   Hóa học phân tích 2 Đại học
     8   Hóa vô cơ 1 Đại học
     9   Hóa vô cơ 2 Đại học
     10   Hóa lí 1 Đại học
     11   Hóa lí 2 Đại học
     12   Chemistry 2A (Chem 2A) Đại học (CTTT)
     13   Chemistry 2B (Chem 2B) Đại học (CTTT)
     14   Chemistry 2C (Chem 2C) Đại học (CTTT)
  Ngoại ngữ  1   Tiếng Anh 1 Đại học
     2   Tiếng Anh 2 Đại học
     3   Tiếng Anh 3 Đại học
     4   Tiếng Anh 4 Đại học
     5   Tiếng Anh 5 (Nghe + Nói) Đại học
     6   Tiếng Anh 6 (Đọc + Viết) Đại học
  Toán  1   Biến đổi Laplace & ứng dụng Đại học
     2   Đại số Đại học
     3   Giải tích 1 Đại học
     4   Giải tích 2 Đại học
     5   Hàm phức Đại học
     6   Lí thuyết đồ thị Đại học
     7   Lí thuyết hệ thống Đại học
     8   Logic đại cương Đại học
     9   Phương pháp tính Đại học
     10   Phương trình toán lí Đại học
     11   Phương trình vi phân Đại học
     12   Toán cao cấp 1 Đại học
     13   Toán cao cấp 2 Đại học
     14   Toán tối ưu Đại học
     15   Toán rời rạc Đại học
     16   Xác xuất thống kê Đại học
  Vật lí  1   Các phương pháp đo đạc vật lí Đại học
     2   Cơ sở Khoa học vật liệu Đại học
     3   Thí nghiệm vật lí Đại học
     4   Vật lí 1 Đại học
     5   Vật lí 2 Đại học
     6   Vật lí 3 Đại học
     7   Vật lí 4 Đại học
     8   Vật lí 5 Đại học
     9   Physics 9A (Classical Physics) Đại học (CTTT)
     10   Physics 9B (Classical Physics) Đại học (CTTT)
     11   Physics 9C (Classical Physics) Đại học (CTTT)

SÁCH & GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN                 
  Cơ lí thuyết
 
 • Hoàng Văn Đa, Cơ học lý thuyết - Đề thi, Đáp án, Bài tập chọn lọc cho 15 năm Olympic Cơ học toàn quốc 1989-2003, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
   
 • Hoàng Văn Đa, Trần Đình Sơn, Vũ Duy Sơn, Bài tập Cơ lý thuyết, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2001.
   
 • Hoàng Văn Đa, Nguyễn Hải, Nguyễn Thạc Sỹ, Giáo trình Cơ học lý thuyết, NXB Giao thông vận tải, 1998.
   
 • Hoàng Văn Đa, Bài tập chọn lọc Olympic Cơ học lý thuyết, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 1998.
   
 • Nguyễn Hải, Hoàng Văn Đa, Cơ học ứng dụng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất (in lần 2).
   
 • Nguyễn Hải, Cơ học ứng dụng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất (in lần 1).
  Giáo dục thể chất

 
 • Bùi Ngọc Thọ, Lê Văn Cương, Lý Kế Cường, Lê Văn Nam, Lã Thanh Lịch, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Anh Minh, Phạm Khánh Ninh, Thái Việt Hưng, Giáo trình Giáo dục thể chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2003.
  Hình họa

 
 • Trần Hồng Hải, Thạc Thu Hiền, Lê Thị Thanh Hằng, Vũ Hữu Tuyên, Hoàng Văn Tài, Phạm Thị Mai Anh, Đỗ Việt Anh, Giáo trình Hình họa-Vẽ kỹ thuật, Nhà xuất bản Xây dựng, 2018
  Hóa học
 
 • Công Tiến Dũng, Vũ Kim Thư, Hóa học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.
   
 • Hoàng Bá Năng, Vũ Kim Thư, Lê Thị Phương Thảo, Hóa học vô cơ, NXB Giao thông vận tải, 2007.
   
 • Hoàng Bá Năng, Hóa học vô cơ, NXB Giao thông vận tải, 1999.
   
 • Nguyễn Danh Nhi, Nguyễn Hữu Hùng, Cân bằng pha - Hóa keo, NXB Giao thông vận tải.
   
 • Hoàng Bá Năng, Nguyễn Hữu Hùng, Cơ sở lý thuyết hóa học, NXB Giao thông vận tải, 1998.
   
 • Hoàng Bá Năng, Hóa phân tích, NXB Giao thông vận tải, 1997.
   
 • Hoàng Bá Năng, Nguyễn Hữu Hùng, Bài giảng cơ sở lý thuyết hóa học, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 1997.
   
 • Lê Đỗ Ngạn, Hóa hữu cơ, NXB Giao thông vận tải, 1993.
   
 • Hoàng Bá Năng, Nguyễn Hữu Hùng, Lê Đức Liêm, Cơ sở lý thuyết hóa học, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 1992.
   
 • Hoàng Bá Năng, Hóa vô cơ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 1990.
   
 • Kiều Dinh, Hóa đại cương và vô cơ, NXB Đại học & Trung học chuyên nghiệp Hà Nội, 1970.
  Ngoại ngữ

 
 • Phạm Văn Tuấn, Lê Ngọc Ánh, Nguyễn Minh Hồng, Trương Thị Thanh Thủy, Dương Thúy Hường, Giáo trình TACN Địa chất Dầu khí, Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2016.
  Toán học
 
 • Tô Văn Đinh, Nguyễn Thị Lan Hương, Đào Xuân Hưng, Nguyễn Trường Thanh, Phương pháp tính, NXB Giáo dục, 2016.
   
 • Nguyễn Văn Ngọc, Lý thuyết đồ thị và ứng dụng, NXB Giáo dục, 2013.
   
 • Lê Ngọc Lăng, Test và bộ đề Test phục vụ cho học sinh phổ thông, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2006.
   
 • Lê Ngọc Lăng, Giáo trình phương pháp số, Trường ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh & Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2004.
   
 • Lê Ngọc Lăng, Luyện tập Toán cao cấp, NXB Giáo dục, 1994; NXB Đại học Sư phạm (tái bản), 2003.
   
 • Lê Ngọc Lăng, Giúp ôn tập Toán cao cấp, NXB Giáo dục, 1998; NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (tái bản), 2002.
  Vật lí
 
 • Vũ Bá Dũng, Lê Đắc Tuyên, Nguyễn Mạnh Hùng, Cơ sở Khoa học vật liệu, NXB Giao thông vận tải, 2019.
 

 
 • Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Thị Diệu Thu, Nguyễn Mạnh Hùng, Tống Bá Tuấn, Phạm Thị Trang, Bài tập Vật lí đại cương - Tập 1: Cơ học-Nhiệt học, NXB Đại học Sư phạm, 2016.
   
 • Dư Thị Xuân Thảo, Đỗ Thị Hồng Hải, Lê Đắc Tuyên, Hồ Quỳnh Anh, Bài tập Vật lí đại cương - Tập 2: Điện từ học-Quang học sóng-Vật lí lượng tử-Vật lí hạt nhân, NXB Đại học Sư phạm, 2016.
   
 • Dương Hải Triều, Vật lí đại cương, NXB Giao thông vận tải, 2006.
   
 • Đinh Nho Sinh, Trần Phi Việt, Nguyễn Xuân Chi, Dương Hải Triều, Vật lí đại cương, NXB Giao thông vận tải, 1998.
   
 • Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ, Vật lí đại cương - Tập 2: Điện học-Dao động-Sóng, NXB Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, 1991; NXB Giáo dục (tái bản), 1993.