Olympic Cơ học

17/10/2019

Thông tin về Olympic và Quyền lợi của sinh viên:
(Trích Quy định quản lí hoạt động KHCN của Trường Đại học Mỏ-Địa chất, số 1171/QĐ-MĐC ngày 12/11/2020)

  •   Olympic cấp Trường được tổ chức vào quý I hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên trong toàn trường. Olympic cấp Trường gồm các môn: Cơ lí thuyết, Đại số, Giải tích, Hình họa, Hóa học, Tiếng Anh, Vật lí,...

  •   Các sinh viên tham dự thi theo đúng các môn thi đăng ký ban đầu được thưởng điểm tích lũy và điểm rèn luyện của học kỳ tham gia dự thi, cụ thể như sau: 
  • + Thưởng điểm tích lũy học phần: Sinh viên đạt giải sẽ được chuyển điểm (01 lần/01 môn dự thi) vào một học phần có số tín chỉ không lớn hơn số tín chỉ của môn dự thi (có xác nhận của bộ môn quản lý môn thi và bộ môn quản lý sinh viên) với số điểm: Giải Nhất: 9 điểm; Giải Nhì: 8,5 điểm; Giải Ba: 8 điểm. 
  • + Thưởng điểm rèn luyện: Các sinh viên tham dự thi Olympic cấp Trường sẽ được thưởng điểm rèn luyện để xét học bổng và xếp loại thi đua: Giải Nhất: +5 điểm; Giải Nhì: +4 điểm; Giải Ba: +3 điểm; Tham gia: +2 điểm
  •   Sinh viên đạt giải trong kì thi Olympic cấp Trường ở các môn: Cơ lí thuyết, Đại số, Giải tích, Hóa học, Vật lí được lựa chọn và bồi dưỡng để tham dự kì thi Olympic cấp guốc gia. 

  •   Sinh viên đạt giải trong kì thi Olympic cấp quốc gia sẽ được khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, của Nhà trường và được thưởng điểm tích lũy và điểm rèn luyện của học kỳ tham gia dự thi, cụ thể như sau:

  • + Thưởng điểm tích lũy học phần: Sinh viên đạt giải sẽ được chuyển điểm (01 lần/01 môn dự thi) vào một học phần có số tín chỉ không lớn hơn số tín chỉ của môn dự thi (có xác nhận của bộ môn quản lý môn thi và bộ môn quản lý sinh viên) với số điểm: Giải Nhất, Nhì, Ba: 10 điểm; Giải KK: 9 điểm. 

  • + Thưởng điểm rèn luyện: Các sinh viên tham dự thi Olympic cấp Quốc gia sẽ được thưởng điểm rèn luyện để xét học bổng và xếp loại thi đua: Giải Nhất: +10 điểm; Giải Nhì: +9 điểm; Giải Ba: +8 điểm; Tham gia: +6 điểm.
  •  
  •   Sinh viên tham dự thi Olympic nhiều cấp sẽ được cộng điểm rèn luyện tương ứng thành tích của tất cả các cấp tham gia.
File đính kèm