Thành tích

21/11/2019

  • Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 1996.
  • Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen nhiều lần.
  • 03 cán bộ giảng dạy được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
  • Các tập thể bộ môn được tặng Bằng khen nhiều lần.
  • Bộ môn Hoá học được tặng: Huân chương lao động hạng III.
  • Năm học 2018-2019: Khoa KHCB đạt danh hiêu tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ, 01 cán bộ được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 01 cán bộ được khen thưởng là tác giả có bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế và 05 cán bộ được tặng Bằng khen Bộ trưởng.