Thành tích

21/11/2019

 

Thành tích tập thể

 • Khoa Khoa học cơ bản được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1996, nhiều lần được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Tập thể Bộ môn Hóa học được tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 2005 và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1998, Bằng khen cấp Bộ và cấp Tỉnh nhiều năm liền.
 • Tập thể các Bộ môn nhiều lần được tặng Bằng khen cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo và tương đương.
 • Công đoàn Khoa được tặng thưởng Bằng khen của Công đoàn ngành, nhiều Cờ và Bằng khen thi đua của Công đoàn Trường.
 • Chi đoàn Cán bộ Khoa nhiều lần được nhận Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội và các cấp khác.

Thành tích cá nhân

 • 03 Cán bộ giảng dạy được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: Thầy Kiều Dinh, Thầy Nguyễn Hải, Thầy Lê Ngọc Lăng.
 • 02 Cán bộ giảng dạy được tặng Huân chương lao động hạng ba: Thầy Hoàng Bá Năng, Thầy Nguyễn Minh Mẫn.
 • 04 Cán bộ giảng dạy được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Thầy Hoàng Bá Năng, Thầy Nguyễn Minh Mẫn, Cô Dư Thị Xuân Thảo, Cô Vũ Kim Thư.
 • 08 Cán bộ được tặng Huy chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn.
 • 08 Cán bộ được tặng Huy chương vì sự nghiệp TDTT.
 • Nhiều cán bộ được tặng Bằng khen cấp Bộ và được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục