Hệ thống thiết bị thí nghiệm vật liệu

17/05/2022

1. THIẾT BỊ TỔNG HỢP, XỬ LÍ VẬT LIỆU

 

Phòng thí nghiệm

 

 

Phòng sạch

 

 

Máy đo pH để bàn, cân phân tích

 

 

Máy gia công mẫu

 

 

Máy cất nước

 

 

Máy li tâm Hereaus

 

 

Máy cất quay chân không

 

 

Hệ thống khử ion

 

 

Tủ sấy Binder-ED53

 

 

Lò nung nhiệt độ cao RHF 16/3

 

 

Máy nghiền búa

 

 

Máy mài và đánh bóng kim loại A3HA

 

 

Máy nghiền bi

 

 

Máy ép mẫu vật liệu

 

 

Thiết bị nén đa năng UNIFAME

 

 

Thiết bị nén ngang PMT

 

 

Máy cắt mẫu ABRASIM ET 250

 

Máy mài và đánh bóng mẫu LaboPol – 35

 

 

2. THIẾT BỊ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH VẬT LIỆU

 

Máy đo độ cứng vi tế bào HV1000

 

 

Kính hiển vi soi ngược Leica DM2500

 

 

Kính hiển vi phản xạ AXIOSCOP

 

 

Kính hiển vi điện tử Scope A1

 

 

Máy sắc ký khí

 

 

Máy đo quang phổ UV-VIS V750

 

 

Thiết bị tổng trở điện hóa - Autolap

 

 

Máy cực phổ PoL-150

 

 

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến

 

 

Máy đo độ rỗng Porg 200

 

 

Máy phân tích phổ hồng ngoại FT-IR4600

 

 

Hệ thiết bị đo dẫn nhiệt Flucon-Lambda

 

 

Máy đo huỳnh quang tia X S2-ranger

 

 

Máy cực phổ 797 VA COMPUTRACE

 

 

Thiết bị phân tích LA-ICP-MS

 

 

Thiết bị chụp ảnh SEM Quanta 450

 

 

Hệ thống sắc ký khí GC2010-Shimazu

 

 

Máy xác định độ bền nén của vật liệu

 

 

Máy đo độ thấm – Ultra Perm 500

 

 

Máy đo độ thấm đầu dò PPP – 250

 

 

    

                              Thiết bị xác định độ ăn mòn bằng phương pháp điện hóa