Địa chỉ: Phòng 11.05 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Điện thoại: 024.37550928

Email: hinhhoa@humg.edu.vn

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật được thành lập cùng với sự ra đời của ban Cơ bản Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 1966.

2. Cơ cấu cán bộ viên chức

Thời kỳ đầu Bộ môn chỉ có 3 cán bộ. Từ cuối năm 1969 Bộ môn có 22 cán bộ trong đó 20 cán bộ giảng dạy và 2 cán bộ phục vụ. Hiện nay Bộ môn có 06 cán bộ giảng dạy gồm 04 Tiến sĩ và 02 Thạc sĩ.

3. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

Từ những ngày đầu thành lập đến nay. Bộ môn luôn đáp ứng được những yêu cầu về giảng dạy các môn học cho tất cả các ngành và hệ đào tạo của Nhà trường. Trong các năm qua, cán bộ giảng dạy của Bộ môn luôn tìm tòi, đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy phù hợp với các ngành nghề đào tạo của Trường, phù hợp với chương trình đào tạo theo hình thức tín chỉ. Các cán bộ của Bộ môn cũng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, hoàn thành các đề tại nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp trường. Đi sâu nghiên cứu những ứng dụng thực tế của các môn học Hình họa, Vẽ kỹ thuật vào các lĩnh vực chuyên môn Mỏ, Địa chất, Trắc địa, Dầu khí, Công nghệ thông tin…

4. Mục tiêu và định hướng phát triển

Ngoài công tác giảng dạy, bộ môn luôn quan tâm đến việc nghiên cứu khoa học. Bộ môn đã và đang chủ động nghiên cứu tìm đề tài, tìm hiểu hợp tác nghiên cứu với các khoa chuyên môn trong trường và các cơ sở nghiên cứu đào tạo ngoài trường. Hướng nghiên cứu chính của bộ môn hiện nay:

  • Biểu diễn không gian 3 chiều lên 2 chiều bằng các công cụ hiện đại như AutoCAD, MATLAB.
  • Mô hình hóa các quy trình công nghệ bằng bản vẽ.

5. Khen thưởng

Thành tích của Bộ môn được Nhà trường ghi nhận, đánh giá cao và được khen thưởng nhiều năm là Tổ lao động xuất sắc, nhiều thầy cô được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.