Hành trình ESC 2021 – sân chơi ngoại ngữ bổ ích của sinh viên HUMG

10/05/2021

Tiếng Anh từ lâu vẫn được coi là ngôn ngữ toàn cầu và có vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày, đặc biệt trong giáo dục đại học cũng như phát triển nghề nghiệp của sinh viên. Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh ESC (English Speaking Contest - HUMG) ra đời với mục tiêu tạo cơ hội trau dồi kĩ năng tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Mỏ - Đại chất, đồng thời là một sân chơi giao lưu và tìm hiểu về các vấn đề quan trọng của xã hội.

Bộ môn Ngoại ngữ chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và họp mặt đầu năm 2021

08/03/2021

Ngày 05/03/2021 Bộ môn Ngoại ngữ tổ chức buổi Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và họp mặt đầu năm để thảo luận về chương trình giảng dạy Tiếng Anh cho sinh viên năm học 2020-2021.