Địa chỉ: Phòng 11.02 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Điện thoại: 024.38387564

Email: bomontoan@humg.edu.vn

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Năm 1966 theo chủ trương của Bộ Đại học & Trung học chuyên nghiệp, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập từ khoa Mỏ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bộ môn Toán ra đời tháng 9/1966 với 7 cán bộ giảng dạy, Thầy Nguyễn Mỹ Quý làm Trưởng Bộ môn. Trải qua gần 50 năm, Bộ môn không ngừng củng cố và phát triển nhằm đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học ngày càng cao phục vụ cho kỹ sư các chuyên ngành ngày càng nhiều của nhà trường. Từ năm 1970 đến nay, Bộ môn luôn có trên dưới 20 cán bộ giảng dạy. Cùng với việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học, các cán bộ của bộ môn đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Cơ cấu cán bộ viên chức trong đơn vị

Trong 50 năm qua, số lượng cán bộ giảng dạy của bộ môn thường dao động trong khoảng trên dưới 20 cán bộ. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Bộ môn gồm các thầy cô có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm và có uy tín trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hiện nay, bộ môn Toán có 15 cán bộ giảng dạy, trong đó có: 04 Tiến sĩ, 08 Thạc sĩ, 02 Nghiên cứu sinh, 01 cử nhân.

3. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

Bộ môn giảng dạy các môn toán cao cấp, các môn toán chuyên đề cho các chuyên ngành trong toàn trường và đang tích cực chuẩn bị các chuyên đề mới cho các khoa mở các chuyên ngành mới trong trường. Ngoài ra, cán bộ bộ môn còn tham gia giảng dạy chương trình tiên tiến (bằng tiếng Anh), dạy Cao học, hướng dẫn Cao học và NCS ở các cơ sở đào tạo SĐH trong và ngoài trường. Các cán bộ của Bộ môn đã tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Trường; đã có nhiều công trình khoa học công bố trên các tạp chí uy tín, tham gia nhiều báo cáo tại các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế. Bộ môn luôn quan tâm đến việc đào tạo phát triển của cán bộ trong bộ môn. Vì vậy trong 50 năm qua các cán bộ của bộ môn đều nhận được học vị tiến sĩ và thạc sĩ trong đó có 02 cán bộ được phong hàm phó giáo sư. Bộ môn đã biên soạn được 06 giáo trình và bộ tài liệu hướng dẫn học tập để phục vụ công tác giảng dạy các môn Toán cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất.

4. Mục tiêu và định hướng phát triển

Ngoài công tác giảng dạy, bộ môn luôn quan tâm đến việc nghiên cứu khoa học. Bộ môn đã và đang chủ động nghiên cứu tìm đề tài, tìm hiểu hợp tác nghiên cứu với các khoa chuyên môn trong trường và các cơ sở nghiên cứu đào tạo ngoài trường.

5. Hướng nghiên cứu chính của bộ môn hiện nay

* Phương trình vi phân và tích phân:

  • Tính điều khiển được và quan sát được của hệ động lực.
  • Lý thuyết nhóm giải tích cho phương trình vi phân thường.
  • Đạo hàm, tích phân cấp phân số; PT vi phân cấp phân số và ứng dụng.

* Phương trình Toán lý.

* Xác suất thống kê.

* Lý thuyết đồ thị.

6. Khen thưởng

Bộ môn đã nhiều lần được công nhận là tổ Bộ môn Xuất sắc cấp Bộ, cấp Trường; có 01 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều cá nhân được tặng bằng khen của Bộ, của Trường. Trong những năm gần đây, Bộ môn thường xuyên bồi dưỡng Đội tuyển sinh viên dự thi Olympic Toán toàn quốc và đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Đội tuyển đã tham gia dự thi 21 năm liên tục và năm nào cũng giành được nhiều giải cao.