GIỚI THIỆU PHÒNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC

23/04/2022

Phòng thí nghiệm Hóa -Hóa dược của Trường Đại học Mỏ - Địa chất trực thuộc quản lí của Bộ môn Hóa học, Khoa Khoa học cơ bản. Hệ thống các phòng thí nghiệm tại tầng 5 nhà A. Phòng thí nghiệm hóa học bao gồm hệ thống các máy móc, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thực hành, thí nghiệm đối với các học phần thí nghiệm hóa đại cương, hóa vô cơ, hóa phân tích và hóa lý; nghiên cứu khoa học với sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học; ôn luyện cho đội tuyển olympic hóa học sinh viên toàn quốc của Nhà trường. Trong đó:

Bộ môn Hóa học chuẩn bị tư liệu học tập trong đợt dịch covid tháng 5 năm 2021

06/06/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng các công tác dạy và học các học phần Hóa học vẫn diễn ra sôi nổi với nỗ lực hoàn thành chương trình học đạt chất lượng và đúng tiến độ.