Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1 ĐỢT 1_ HK II_ 2020-2021

06/04/2021

Đây là Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1 diễn ra từ ngày 15/03/2021 đến ngày 28/03/2021 của tổ thí nghiệm số 1 đến tổ số 12 Đợt 1 HKII (2020 - 2021)

DS sv CHƯA ĐĂNG KÍ thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1_ HK II. 2020-2021

02/04/2021

Những sinh viên chưa đăng kí thí nghiệm online (vào các đợt thí nghiệm 1 đợt 2 và đợt 3) của môn Hóa học Đại cương có tên trong danh sách này.

Danh sách phân bài, phân tổ thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1_ Đợt 2 và Đợt 3 - HK II năm học 2020 - 2021

22/03/2021

Danh sách phân bài, phân nhóm thí nghiệm (TN) cho sinh viên thông tin về thứ tự, thời gian các bài TN phải làm. Sinh viên phải nắm vững nội quy và chuẩn bị bài trước khi làm TN để đảm bảo an toàn và thành công của thí nghiệm.

Lịch thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1_ HK II_ 2020-2021

13/03/2021

Thí nghiệm môn Hóa học Đại cương 1 sẽ tiến hành tại tầng 5 nhà A. phòng 501. Sáng bắt đầu từ 8h, chiều bắt đầu từ 13h.