Danh sách phân tổ, phân bài và phân nhóm thí nghiệm môn Hóa đại cương _ Đợt 1_Năm học 2021_2022

31/10/2021

Danh sách phân bài, phân nhóm thí nghiệm (TN) cho sinh viên thông tin về thứ tự, thời gian các bài TN phải làm. Sinh viên phải nắm vững nội quy và chuẩn bị bài trước khi làm TN để đảm bảo an toàn và thành công của thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm Hóa học xin thông báo danh sách CẤM THI môn Hóa học Đại cương 1 do thí nghiệm Kì 2_năm học 2020-2021

19/06/2021

Đây là danh sách sinh viên bị CẤM THI do không hoàn thành THÍ NGHIỆM môn Hóa học Đại cương 1 +TN.

Bộ môn Hóa học chuẩn bị tư liệu học tập trong đợt dịch covid tháng 5 năm 2021

06/06/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng các công tác dạy và học các học phần Hóa học vẫn diễn ra sôi nổi với nỗ lực hoàn thành chương trình học đạt chất lượng và đúng tiến độ.

Danh sách phân bài, phân nhóm thí nghiệm BÙ môn Hóa học đại cương online _ học kì II_ năm học 2020_2021

04/06/2021

Phòng thí nghiệm Hóa học xin thông báo danh sách phân bài, phân nhóm thí nghiệm BÙ môn Hóa học đại cương_ học kì II_ năm học 2020_2021 Thời gian thí nghiệm cụ thể sẽ được thông báo vào thứ 2 ngày 07/06/2021 tại website này.

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THÍ NGHIỆM ONLINE CỦA BỘ MÔN HÓA HỌC

26/05/2021

Phòng thí nghiệm Hóa học xin thông báo lịch thí nghiệm Hóa học Đại cương cho sinh viên tổ TN số Tổ 28, tổ 29, tổ 37, tổ 38, tổ 39, tổ 21 và các sinh viên chưa đạt TN như sau:

Thông báo tạm dừng thí nghiệm và dừng lịch thắc mắc và đăng kí làm bù môn Hóa học Đại cương 1_kì II_ năm học 2020_2021

02/05/2021

Căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; Căn cứ vào thông báo của Trường ĐH Mỏ - Địa chất về việc chuyển hình thức học từ offline sang online, Phòng thí nghiệm Hóa học thông báo tới các giáo viên hướng dẫn và các em sinh viên như sau:

Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1_ĐỢT 3_ HK II_ 2020-2021

29/04/2021

Đây là Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1 từ tổ 25 đến tổ 28 và từ tổ 31 đến tổ 36 của ĐỢT 3. HK II. 2020-2021 (từ ngày 12/4/2021 đến 24/4/2021)

Danh sách phân tổ thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020: Tổ Thí nghiệm 21 và các tổ TN từ 33 đến 39

20/04/2021

Đây là Danh sách phân bài, phân tổ môn Hóa Đại cương 1 của tổ thí nghiệm số 21 và các tổ từ 33 đến tổ số 39 HKII (2020 - 2021)

Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1_ ĐỢT 2_ HK II_ 2020-2021

18/04/2021

Đây là Kết quả thí nghiệm Đợt 2 môn Hóa Đại cương 1 diễn ra từ ngày 29/03/2021 đến ngày 10/04/2021 của các tổ thí nghiệm từ số 13 đến số 24 (trừ tổ 21 chưa TN) HKII (2020 - 2021)

Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1 ĐỢT 1_ HK II_ 2020-2021

06/04/2021

Đây là Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1 diễn ra từ ngày 15/03/2021 đến ngày 28/03/2021 của tổ thí nghiệm số 1 đến tổ số 12 Đợt 1 HKII (2020 - 2021)