NGÀNH HÓA DƯỢC TUYỂN SINH NĂM 2023

19/02/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh Ngành Hóa dược hệ chính quy năm 2023, như sau:

Thông báo xét tuyển theo điểm thi THPT ngành Hoá dược - Đợt 2

22/09/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất ra thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2022 theo kết quả thi THPT

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2022 ngành Hoá dược HUMG

15/09/2022

Ngày 15/9/2022, Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2022 - Đợt 1 đối với các thí sinh thuộc khu vực 3

Công bố điểm sàn xét tuyển ngành Hoá dược Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2022

05/08/2022

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Mỏ - Địa chất thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đợt 1 trình độ đại học chính quy năm 2022 đối với thí sinh ở khu vực 3