Vũ Hữu Tuyên
GVC.TSVũ Hữu Tuyên
Chủ tịch Công đoàn Khoa, Đảng ủy viên Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Bí thư chi bộ
Họ và tên Vũ Hữu Tuyên
Đơn vị Đảng ủy khoa, Công đoàn khoa, Bộ môn Hình họa
Chức vụ Chủ tịch Công đoàn Khoa, Đảng ủy viên Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Bí thư chi bộ
Năm sinh 1973
Giới tính Nam
Địa chỉ Email vuhuutuyen@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Vũ Hữu Tuyên - Nguyễn Huy Thế, Liên hệ thực tiễn trong dạy học Hình học họa hình cho sinh viên trường kĩ thuật thông qua nội dung về khớp cầu đồng tốc, Tạp chí Giáo Dục, 1, 432, 49, 2018

2. Hoàng Văn Tài – Vũ Hữu Tuyên, Thiết kế tình huống dạy học quy trình xác định hình chiếu của điểm thông qua “Bài toán về lượng” trong Hình học Họa hình, Tạp chí Khoa học Giáo dục, 1, số 84, 28 – 30, 2012

3. Bùi Văn Nghị và Vũ Hữu Tuyên, Tiếp cận kiểm tra đánh giá năng lực gắn kết toán học với thực tiễn của học sinh, Tạp chí Khoa học Giáo dục – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số 87, 23-25, 2012

4. Bùi Minh Đức và Vũ Hữu Tuyên, Dạy học Hình Học liên hệ với thực tiễn kết hợp sử dụng phần mềm vẽ hình, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, Volume 59, Number 2A/2014, 210-215, 2014

5. Vũ Hữu Tuyên và Bùi Minh Đức, Phát triển Năng lực vận dụng hình học vào thực tiễn cho học sinh, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, Volume 59, Number 2A/2014, 228-232, 2014

6. Vũ Hữu Tuyên và Bùi Minh Đức, Khai thác ý nghĩa thực tiễn của một số tri thức về mặt trụ (Hình học 12), Tạp chí Giáo dục, 367, 35-37, 2015

7. Vũ Hữu Tuyên, Thiết kế bài Toán Hình học gắn với thực tiễn trong dạy học Hình học ở trường Trung học Phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số Đặc biệt, 108-112, 2016

8. Vũ Hữu Tuyên, Liên tưởng bài toán hình học với một tình huống thực tế trong dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục,, 377, 44-46, 2016