Nguyễn Thị Thảo
GVC.ThSNguyễn Thị Thảo
Đảng ủy viên Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Phó Bí thư chi bộ
Họ và tên Nguyễn Thị Thảo
Đơn vị Đảng ủy khoa, Bộ môn Ngoại ngữ
Chức vụ Đảng ủy viên Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Phó Bí thư chi bộ
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024.37550929
Số điện thoại nhà riêng 024.37552086
Địa chỉ Email nguyenthithao@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Căn hộ 802, nhà D2 Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội